Selecteer een pagina
Coffeeshop

2 juni 2023

GroenLinks en PvdA willen mogelijkheden coffeeshop onderzoeken

PERSBERICHT | Op dit moment is het vestigen van een coffeeshop in Dronten niet mogelijk. De gemeente hanteert een zogenaamde ‘nuloptie’, waarbij de tegen de verkoop van drugs altijd strafvervolging wordt ingesteld. GroenLinks en de PvdA willen dit bestaande beleid eens goed tegen het licht houden en hebben het onderwerp op de agenda van de gemeenteraad gezet. Het doel van de bespreking is om zo breed mogelijk informatie op te halen over alles wat er komt kijken bij het bestaan van een coffeeshop in onze gemeente.

Vragen die spelen zijn bijvoorbeeld de gevolgen voor volksgezondheid, veiligheid, het welbevinden van inwoners en verslavingsproblematiek. ‘We willen ons eerst een goed beeld kunnen vormen,’ legt raadslid Hans Hofmeijer – Boon uit. ‘Als eerste zal er dus een vergadering plaatsvinden waarbij professionals, instanties maar ook inwoners aan het woord komen om de raad te informeren. Op basis daarvan komen we op een later moment tot een oordeel en een besluit.’

Een scheve situatie
GroenLinks is in principe voorstander van een coffeeshop in onze gemeente, maar vindt het belangrijk om de huidige situatie goed in kaart te hebben. Zo kan er een weloverwogen besluit genomen worden. ‘Bezit en gebruik worden nu gedoogd, terwijl teelt en handel strafbaar zijn. Dat is een scheve situatie. Daar gaan we graag het gesprek over aan,’ geeft Hans aan. ‘Ook zien wij een coffeeshop als hét middel tegen straatdealers. Dealers die, naast softdrugs, vaak ook harddrugs aanbieden en zo de scheiding tussen die twee ‘markten’ vertroebelen.’ Verkopers van softdrugs moeten, als het aan GroenLinks ligt, een vergunning hebben en aan strenge kwaliteitseisen voldoen.

Nog geen groot voorstander
Ook de fractie van de PvdA wil zich graag een goed beeld kunnen vormen. Sandra Nobel, raadslid van de PvdA, is nog geen groot voorstander van een coffeeshop in de gemeente Dronten, maar stelt dat het daarom juist goed is om professionals de raad over dit onderwerp te laten informeren.

Bespreking
Het onderwerp Coffeeshops wordt in de beeldvormende raadsvergadering van 7 september 2023 besproken.

Foto: © De DronterReporter

Event Warmte & Energie 2024

Deel dit bericht!

Tip de redactie!
Scan de code