Selecteer een pagina
Dronter Toekomstberaad gestart in gemeente Dronten

9 maart 2024

Video | Dronter Toekomstberaad gestart in gemeente Dronten

PERSBERICHT | In gemeente Dronten is op 7 maart het Dronter Toekomstberaad van start gegaan. In zes bijeenkomsten brengen ruim 100 gelote deelnemers hun visie op de toekomst van gemeente Dronten bij elkaar. De visie gaat over allerlei (zelfgekozen) thema’s en onderwerpen, zoals klimaat, energie, wonen en zorg. Na de zomer biedt dit Dronter Toekomstberaad hun Toekomstvisie Dronten 2050 aan de gemeenteraad aan, die deze adviezen als zwaarwegend overneemt.

Kennismaking en uitleg
Tijdens deze eerste bijeenkomst in De Meerpaal, maakten de mensen eerst kennis met elkaar in kleinere groepjes en kon er een hapje gegeten worden. Dagvoorzitter Reinout de Vries van bureau EMMA dat dit traject begeleidt, opende de avond met een interview met wethouders Peter van Bergen en Siert Jan Lap. Zij legden uit waarom het zo belangrijk is om inwoners op deze schaal te betrekken in de plannen voor de verre toekomst. Ook Chantal Sijtsma-van Nieuwkerk, afgevaardigde namens de gemeenteraad, benadrukte dat we op deze manier de stem van de samenleving nog veel beter kunnen laten doordringen in de politieke besluitvorming.

Dronter Toekomstberaad
Het Dronter Toekomstberaad werd vervolgens officieel geïnstalleerd, waarna de groep in besloten kring echt van start ging. De ruim 100 deelnemers vormen samen een afspiegeling van de samenleving van gemeente Dronten. Veel mensen kenden nog niemand anders van de andere deelnemers, ook al wonen ze al lang in de gemeente. Een van de deelnemers gaf aan deze nieuwe verbinding erg leuk te vinden. Een ander gaf aan dat het je buiten je eigen comfortzone brengt: doordat je je openstelt voor andere meningen word je gedwongen je eigen kijk eens goed onder de loep te nemen.

Zes bijeenkomsten tot eind juni
De eerste bijeenkomsten zijn bedoeld om elkaar beter te leren kennen en keuzes te maken over thema’s en onderwerpen die het beraad met elkaar wil bespreken. De (wettelijke) bestaande kaders worden uitgelegd en de deelnemers krijgen informatie over allerlei onderwerpen van experts. Ook staat er een tour door de gemeente op de planning. De latere bijeenkomsten staan in het teken van het opstellen van adviezen in de Toekomstvisie Dronten 2050. Over alle adviezen die in kleinere groepjes worden opgesteld, wordt in de laatste bijeenkomst door het voltallige Toekomstberaad gestemd. De adviezen die 67% of meer stemmen krijgen, worden opgenomen in de uiteindelijke Toekomstvisie Dronten 2050. De Toekomstvisie wordt in het najaar aangeboden aan de gemeenteraad.

Werkateliers en Onderwijs
Gemeente Dronten ontwikkelde al eerder lesmateriaal voor het basis- en voortgezet onderwijs. Op grote schaal werkte de jeugd hun visie en ideeën voor de toekomst uit. De resultaten daarvan worden door leerlingen van het Technasium nu verwerkt tot een advies dat het Dronter Toekomstberaad namens de jeugd in ontvangst zal nemen. Ook is er input gemaakt door het maatschappelijk middenveld (organisaties, instellingen, bedrijven en verenigingen) over wat zij vanuit hun expertise belangrijk vinden voor de toekomst van onze gemeente. Het Dronter Toekomstberaad kan van deze inbreng gebruik maken, maar bepaalt zelf of dat gebeurt en in welke mate.

> Interview met Reinout de Vries, betrokken bij Dronter Toekomstberaad
> Interview met wethouder van Bergen over het Dronter Toekomstberaad
> Interview met raadslid Chantal Sijtsma over Dronter Toekomstberaad

Foto’s en video: © De DronterReporter

Event Warmte & Energie 2024

Deel dit bericht!

Tip de redactie!
Scan de code