Selecteer een pagina

7 december 2022

2023: OFW gaat voor focus en energie

PERSBERICHT | Het jaarplan 2023 van Oost Flevoland Woondiensten (OFW), laat al een stukje zien van de nieuwe koers van OFW. Zo wil OFW meer in contact zijn met haar huurders, meer woningen bouwen en doorgaan met het verduurzamen van woningen. Het volledige jaarplan is te lezen op www.ofw.nl/publicaties.

2023 is het jaar voor OFW waarin zaken bij elkaar moeten komen in een nieuwe ondernemingsplan voor de komende jaren. OFW gaat voor een plan dat de medewerkers focus en energie geeft in het aanpakken van de Drontense woonopgaven. Het jaarplan laat al een stukje zien van de ambities van OFW voor de toekomst.

Noek Pouw, directeur bestuurder OFW:

“Zo willen we de rol die we voor onszelf zien in het realiseren én behouden van vitale wijken en buurten verduidelijken. Hiervoor stellen we een visie inclusiviteit en leefbaarheid op. Ook willen we de energiekosten voor huurders terugdringen en de leefkwaliteit verhogen. Hiervoor moderniseren we de komende jaren nog zo’n 400 woningen. En, uiteraard willen we meer woningen bouwen om de wachtlijsten terug te dringen.”

Gestroomlijnde processen
Ook gaat OFW in 2023 aan de slag met het stroomlijnen van haar werkprocessen, door het opzetten van een structuur en organisatie voor het procesmatig en projectmatig werken.

“Naast effectieve en efficiënte processen, streven we daarmee vooral naar klantgerichte processen, waarmee onze huurders echt geholpen zijn.”

Fijn wonen in Dronten
Voor het nieuwe ondernemingsplan, is OFW vanaf dit najaar in gesprek met stakeholders, huurders en medewerkers. Begin 2023 bepaalt OFW in samenspraak met hen haar nieuwe koers. De rest van 2023 wordt gebruikt om het plan uit te werken in een nieuw portefeuillebeleid.

Noek Pouw:

“Wij hebben er zin in om het komende jaar met elkaar, met onze partners en onze huurders, te werken aan deze plannen. Altijd met als bovenliggend doel dat het voor onze doelgroep fijn is en blijft om in Dronten te wonen.”

Foto: © Oost Flevoland Woondiensten

Event Warmte & Energie 2024

Deel dit bericht!

Tip de redactie!
Scan de code