Selecteer een pagina
3 april start werkzaamheden N711 Rotonde Kamperhoekweg - Visvijverweg

17 maart 2023

3 april start werkzaamheden N711 Rotonde Kamperhoekweg – Visvijverweg

PERSBERICHT | In het voorjaar van 2023 gaat provincie Flevoland groot onderhoud uitvoeren aan de rotonde N711 Kamperhoekweg / Visvijverweg (3 t/m 26 april 2023). De huidige asfaltverharding vertoont gebreken en moet daarom worden vervangen. De renovatiewerkzaamheden aan de rotonde duren ongeveer drie weken. Tijdens de werkzaamheden is de rotonde volledig afgesloten, net als de op- en afrit van de A6. Er geldt een omleidingsroute voor het verkeer. De rotonde voldoet momenteel niet aan de nieuwste landelijke ontwerprichtlijnen als het gaat om vormgeving, inrichting en veiligheid. Een ingrijpende renovatie is daarom nodig. De rotonde wordt dan ook grotendeels opnieuw aangelegd.

De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

  • De volledige asfaltconstructie van de huidige rotonde en aansluitingen van de Kamperhoekweg en de Visvijverweg wordt vervangen door een nieuwe asfaltconstructie.
  • Er wordt een overrijdbare strook in het midden van de rotonde aangelegd voor verkeer dat te lang is om over de rijbaan van de rotonde te kunnen rijden.
  • De fietsoversteken in de aansluitingen van de Kamperhoekweg worden verlegd. Deze paden krijgen een verharding van cementbeton in plaats van asfaltbeton.
  • De bestratingen in de verkeergeleiders in de aansluitingen van de Kamperhoekweg en de Visvijverweg worden vervangen door een betonverharding.
  • Langs de buitenkant van de rotonde wordt een betonstrook aangelegd en in de bochten worden betonbanden mee gestort. Betonbanden voorkomen schade in de bermen door verkeer dat bochten afsnijdt of te ruim neemt.
  • Het midden eiland van de rotonde wordt opnieuw ingericht.
  • De aansluiting van de Kamperhoekweg op rotonde aan de zijde van Swifterbant wordt verbreed om in de toekomst, wanneer het gedeelte Kamperhoekweg tussen de Swifterringweg en de rotonde “Visvijverweg” moet worden verbreed, goed te kunnen aansluiten op de rotonde. Hierdoor moet zowel de haltekom, de busperrons als de voetpaden naar de busperrons opnieuw worden aangelegd.

Omleiding:
Tijdens de afsluiting wordt het doorgaande verkeer vanuit en naar de richting Noordoostpolder/Friesland/Groningen omgeleid via de N307 Overijsselseweg en de op- en afritten van rijksweg A6 bij Lelystad Noord. De omleidingsroute wordt met borden aangegeven.

De parallelweg op de Ketelbrug is niet beschikbaar als omleidingsroute omdat deze route vrij moet blijven voor de hulpdiensten. Een verkeersopstopping op deze route kan hulpverlening in de regio ernstig vertragen. Daarnaast zorgt een te groot verkeersaanbod op de parallelweg van de Ketelbrug voor (verkeers)onveilige situaties op de weg. Daarom is het van belang dat alleen (brom)fietsers, landbouw verkeer, calamiteitenverkeer en de bussen van het openbaar vervoer gebruik maken van de route via de parallelweg op de Ketelbrug. Wij zijn daarom als wegbeheerder genoodzaakt de parallelweg op de Ketelbrug af te sluiten voor het doorgaande verkeer. Om dit goed te kunnen monitoren worden zowel bij de kruising Beverweg/Ketelmeerdijk /Visvijverweg als bij de kruising Abtsweg/Ketelmeerdijk verkeersregelaars ingezet, zij zien erop toe dat er geen sluipverkeer gebruik maakt van de parallelweg.. Op deze manier waarborgen wij zowel de veiligheid van de omgeving als de weggebruikers.

Event Warmte & Energie 2024

Deel dit bericht!

Tip de redactie!
Scan de code