Selecteer een pagina
Begroting 2023: Dronten wordt volwassen

22 september 2022

Begroting 2023: Dronten wordt volwassen

PERSBERICHT | Het college van Burgemeester en Wethouders van Dronten presenteerde de eerste begroting van de bestuursperiode 2022-2026. Wethouder Siert Jan Lap van Financiën onderstreept de woorden in de openingsparagrafen dat het nieuwe college met trots naar ‘onze’ gemeente Dronten kijkt. ‘Een jonge gemeente met een eigen identiteit die volwassen aan het worden is. Dronten ontwikkelt, op alle fronten.

Het college schrijft ambitieus te zijn en tegelijkertijd te staan voor een aantal flinke uitdagingen en ontwikkelingen waar het zich met energie voor wil inzetten. Voorbeelden hiervan zijn de woningbouwopgave, de Omgevingswet en de klimaatadaptatie. ‘We maken hierin de komende tijd bewuste doorslaggevende keuzes. Dat vraagt om inspiratie, kijken hoe het ook anders kan! Dat betekent ook: beheren èn met lef doorontwikkelen.’
Het college schrijft te hebben geleerd uit het verleden: dat niet alles planbaar is en dat ook moet kunnen worden ingespeeld op ontwikkelingen die wendbaarheid vragen. Genoemd worden, Corona, stikstofbeleid en de oorlog in Oekraïne, maar ook ontwikkelingen zoals de kindertoeslagaffaire. Een belangrijke kwaliteitsslag die gemaakt wordt is het fundament van de gemeentelijke organisatie: ‘We hebben ambities, uitdagingen en ontwikkelingen, maar realiseren ons dat ons fundament daar stevig genoeg voor moet zijn.’

Gezonde financiële positie
De begroting leert dat gemeente Dronten een gezonde financiële positie heeft. Het uitgangspunt is dat gestreefd wordt naar een stabiel en realistisch financieel beleid. Het college benadrukt om de ambities te realiseren en klaar te staan voor komende uitdagingen en ontwikkelingen, bereid te zijn om verantwoorde financiële risico’s te nemen. ‘Daar is ruimte voor. Bovendien verwachten we op basis van onze mogelijke groeiplannen meer inkomsten van het Rijk.’
Het college markeert 2023 als een bijzonder jaar. Bijzonder omdat in dit jaar de fundamentele keuze gemaakt gaat worden hoe Dronten gaat groeien en welke stappen daarin worden gezet op weg naar volwassenheid. Het college geeft dit graag vorm samen met gemeenteraad, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Samen bouwen we aan de toekomst van Dronten!

De begroting wordt naar verwachting in november besproken in de gemeenteraad.

Event Warmte & Energie 2024

Deel dit bericht!

Tip de redactie!
Scan de code