Selecteer een pagina
Bremerbergweg

14 oktober 2022

Bremerbergweg weer open voor doorgaand verkeer

PERSBERICHT | Op vrijdag 14 oktober is de Bremerbergweg weer opengesteld voor het doorgaande verkeer. Het groot onderhoud aan deze weg komt hiermee ten einde. Het asfalt is vervangen en de weg is verbreed. Ook zijn er maatregelen getroffen om de veiligheid van de Bremerbergweg te vergroten.

Het project is in twee fases uitgevoerd. Eind juli is de eerste fase van de onderhoudswerkzaamheden aan de Bremerbergweg afgerond. In deze fase vonden de werkzaamheden plaats in het gedeelte Kokkelweg – kruispunt Alikruikweg/Mosselweg. Nu is ook fase 2 klaar. In deze laatste fase vonden de werkzaamheden hoofdzakelijk plaats in het gedeelte tussen de rotonde Spijkweg/Harderdijk en het kruispunt Alikruikweg/Mosselweg.

De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd:

  • Het asfalt van de weg is vervangen. Tegelijkertijd is de weg verbreed. De rijstroken hebben dezelfde breedte gehouden, maar tussen de rijstroken is een dubbele streep aangebracht met meer ruimte tussen de strepen. Ook is er naast de weg een ribbelstrook met glasbollen aangelegd. De verbreding met de ribbelstrook en glasbollen verhoogt de veiligheid op de weg: het geeft bestuurders een tijdig signaal en extra ruimte om terug te sturen wanneer ze per ongeluk over de kantstreep komen.
  • Op het kruispunt Bremerbergweg – Mosselweg – Alikruikweg is een plateau aangelegd om de veiligheid van dit kruispunt te vergroten.
  • De bushaltes bij de rotonde Harderdijk-Spijkweg en het kruispunt Mosselweg-Alikruikweg zijn vervangen.
  • De bestaande bewegwijzering is (gedeeltelijk) vervangen.

Illustratie: Provincie Flevoland

Event Warmte & Energie 2024

Deel dit bericht!

Tip de redactie!
Scan de code