Selecteer een pagina
Moellies aan het Havenplein

16 juni 2023

CDA Tweede Kamerlid Inge van Dijk te gast in politiek café Dronten

PERSBERICHT | Maandagavond 19 juni a.s. is Tweede Kamerlid Inge van Dijk te gast in het politiek café CDA Dronten. Gespreksonderwerp is de betekenis van verenigingen voor de lokale gemeenschap. Verenigingen bouwen mee aan een vitale samenleving maar hebben het op dit moment zwaar door gestegen energieprijzen, tekort aan vrijwilligers en ingewikkelde regelgeving. Volgens Inge van Dijk moet dit anders kunnen en hierover gaat zij graag in gesprek met lokaal actieve verenigingsleden en verenigingsbestuurders. Belangstellenden zijn welkom, inloop vanaf 19.30 uur, start 20.00 uur bij ‘Moellies’, Het Havenplein 2 te Dronten (winkelcentrum Suydersee).

Inge van Dijk heeft verenigingen opgeroepen te melden waar zij problemen ondervinden en wat anders zou moeten. Op basis van de binnengekomen reacties heeft zij in april de gesignaleerde knelpunten gebundeld in de notitie: ‘Vereniging Nederland’. Inge zegt hierover: Notities veranderen Nederland niet. Acties wel! Daarom bevat de lijst acties waarmee ik aan de slag ga.

Inge is deze maanden op pad om de lijst met acties aan te vullen. Daarvoor komt zij op maandagavond 19 juni naar Dronten om suggesties op te halen. Doelgericht wil zij samenwerken aan een samenleving waarbij initiatief van onderop weer gewaardeerd wordt. Niet alleen in mooie woorden, maar vooral in daden!

Verenigingen hebben moeite bestuursfuncties in te vullen. Regelgeving zorgt voor steeds striktere regels en eisen worden hoger. Een btw-afdracht voor een vereniging is zo ingewikkeld dat je er bij wijze van spreken op kunt afstuderen. Ook de Belastingdienst en banken zien verenigingen steeds meer als bedrijf; kennen onvoldoende het specifieke karakter van verenigingen en handelen daar in het toezicht ook naar. Dat is onzinnig en onnodig als je weet dat verenigingen voor meer dan 70% betaald worden uit de contributies van de leden. Tel daarbij op zaken als UBO-registraties, AVG-regels en oneindige subsidieaanvragen. Geen wonder dat verenigingen steeds meer moeite hebben vrijwilligers en bestuurders te vinden.

Verenigingen zijn geen ondernemingen die winst willen maken. Het gaat om mensen die zich vrijwillig en onbetaald inzetten voor elkaar; voor hun sport, vak, hobby of ander maatschappelijk doel. De winst waarvoor ze gaan is 100% maatschappelijke winst.

Inge: Het moet anders kunnen. Dáár willen we verandering in brengen met elkaar. Met vrijwilligers en verenigingen als onze ogen en oren, met onze raadsleden, bestuurders en met collega’s in de Kamer die vrijwilligers en verenigingen een warm hart toedragen. Niet om meer wetten en regels te maken, maar om ruimte te maken. Ruimte voor elkaar voor minder ik en meer wij!

Foto: © De DronterReporter

Event Warmte & Energie 2024

Deel dit bericht!

Tip de redactie!
Scan de code