Selecteer een pagina
Gelijke kansen voor ieder kind

28 maart 2023

Convenant ‘Gelijke kansen voor ieder kind’

PERSBERICHT | Op donderdag 23 maart hebben 20 partijen in de gemeente Dronten het convenant ‘Gelijke kansen voor ieder kind’ ondertekend. In dit convenant leggen de partijen vast dat zij samenwerken om alle kinderen in de gemeente optimale kansen te bieden om zich te ontwikkelen. De achtergrond van het kind, het opleidingsniveau van de ouders of hun financiële situatie mogen geen invloed hebben op de schoolprestaties van een kind.

Onder voorzitterschap van wethouder Lazise Hillebregt spraken alle partijen zich tijdens de ondertekeningsbijeenkomst uit voor de volgende ambitie:

  • We leveren gedurende de gehele onderwijs- en ontwikkelroute optimale kansen voor ieder kind;
  • Ouders, onderwijsprofessionals, jeugdhulpverleners en gemeente werken samen om deze optimale kansen te realiseren;
  • We werken aan inclusiever onderwijs, we kennen elkaar en maken gebruik van elkaars expertise;
  • We doen dit voor alle kinderen van -7 maanden tot 18 jaar;
  • Op elk scholeneiland is er naadloze aansluiting tussen voor- en vroegschoolse en buitenschoolse opvang en het onderwijs;
  • Het Speciaal Basisonderwijs verleent diensten aan het reguliere onderwijs en andersom;
  • De beide scholen voor Voortgezet Onderwijs in Dronten trekken gezamenlijk op waar het gaat om zorgleerlingen en de Tussenvoorziening Dronten.

De partijen
De ondertekenaars zijn: Stichting Ante, Almere College Dronten, BeCHILD, Stichting Codenz, Flevomeer Bibliotheken, Florion, Gemeente Dronten, GGD Flevoland, Icare, Ichthus College Dronten, Stichting Kinderopvang Dronten, KleurRijk Kinderopvang, Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland, De Meerpaal, Prokino Kinderopvang, Samenwerkingsverband POLD, Samenwerkingsverband 2305 VO, SBO De Driemaster, Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe, Triade/Vitree.

Foto: © Gemeente Dronten

Event Warmte & Energie 2024

Deel dit bericht!

Tip de redactie!
Scan de code