Selecteer een pagina
St Jansdal opent splinternieuwe polikliniek in Dronten

21 juni 2024

Denk mee over het nieuwe ziekenhuis in Lelystad

PERSBERICHTEN | St Jansdal gaat deze zomer van start met het ontwerpproces voor het nieuwe ziekenhuis in Lelystad. We zijn op zoek naar enthousiaste mensen uit de regio Harderwijk, Noordoost Veluwe, Lelystad, Dronten en omstreken die willen meedenken over het ontwerp van het ziekenhuis.

Voordat de bouw begint, doorlopen we een intensief traject om een ontwerp te realiseren dat voldoet aan de wensen van zowel medewerkers als patiënten, binnen de gegeven kaders die onder andere voortkomen uit de zorgvisie. Gezien de veranderingen in de zorg in de komende jaren, zijn deze aspecten cruciaal in het ontwerpproces.

Binnen het ziekenhuis worden toekomstige gebruikers en ondersteunende afdelingen gevraagd om deel te nemen aan gebruikersgroepen. Daarnaast wil St Jansdal de patiënten betrekken bij de plannen door een patiëntenadviescommissie (klankbordgroep) op te zetten. Deze groep geeft advies aan de gebruikersgroepen, bijvoorbeeld over tekeningen voor de inrichting van de centrale hal, de routing en het vaste meubilair.

Tijdens het ontwerptraject voor de renovatie van ons ziekenhuis in Harderwijk heeft een patiëntenklankbordgroep waardevolle input geleverd. Enkele leden worden ook betrokken bij de nieuwbouw in Lelystad. We zijn echter ook op zoek naar nieuwe leden uit de gehele regio van St Jansdal voor de nieuw te vormen klankbordgroep. De input van mensen uit de hele regio is voor het St Jansdal van grote waarde. Het ontwerptraject loopt van juli 2024 – medio 2025 en de nieuwe deelnemers aan de patiëntenklankbordgroep kunnen aanhaken vanaf september 2024.

Klankbordgroep
De klankbordgroep is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die een waardevolle bijdrage willen leveren aan het nieuwe ziekenhuis in Lelystad. Het is belangrijk dat de samenstelling van de groep een afspiegeling vormt van onze diverse patiëntenpopulatie, inclusief jongeren en mensen die al ervaring hebben als patiënt of directe naaste. De gemiddelde tijdsbesteding bedraagt ongeveer twee uur per maand voor vergaderingen en documentatie. Bij de vergaderingen van de klankbordgroep (meestal op dinsdag van 16.00 – 17.00 uur) sluit ook (een afvaardiging van) de cliëntenraad aan die de belangen behartigt van alle patiënten/cliënten die gebruik maken van de zorg die het St Jansdal biedt.

Woont u in het verzorgingsgebied van St Jansdal en heeft u interesse? Aanmelden kan tot en met 1 juli 2024 via www.stjansdal.nl/klankbordgroep

Foto: © St Jansdal – Dinsdag 13 februari 2024 openden de deuren van de nieuwe polikliniek in Dronten op feestelijke wijze

Event Warmte & Energie 2024

Deel dit bericht!

Tip de redactie!
Scan de code