Selecteer een pagina

DISCLAIMER

Door gebruik te maken van onze website dedronterreporter.nl betekent dat de gebruiker akkoord gaat met deze disclaimer.

Gebruik website
De getoonde informatie op de website dedronterreporter.nl wordt door De DronterReporter met de grootste zorg samengesteld, echter kan voor de juistheid en volledigheid daarvan niet worden ingestaan. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van de getoonde inhoud en gebruik van de website wordt door De DronterReporter uitdrukkelijk afgewezen.

De DronterReporter kan geen garantie geven met betrekking tot de toegankelijkheid van de website of bereikbaarheid van de server die deze website ter beschikking stelt. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan De DronterReporter niet garanderen dat elektronische berichten verzonden door De DronterReporter vrij zijn van virussen.

Indien De DronterReporter het vermoeden heeft dat de gebruiker misbruik maakt van de toegang tot de website, heeft zij het recht om de gebruiker de toegang tot het openbare en/of het afgeschermde gedeelte van de website te weigeren c.q. ontzeggen.

Intellectuele eigendomsrechten
De DronterReporter behoudt zich nadrukkelijk alle auteursrechten voor. Het is de gebruiker van de website verboden de inhoud daarvan te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van De DronterReporter. Van een artikel mogen wel de titel en de eerste vijf regels worden overgenomen, waarna een goed werkende hyperlink wordt geplaatst naar het oorspronkelijke artikel op de website van De DronterReporter. Overname van tekst zonder een goed werkende hyperlink naar de oorspronkelijke tekst op de website dedronterreporter.nl is niet toegestaan.

Alle op de website dedronterreporter.nl gegevens, waaronder teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, logo en de namen dedronterreporter.nl en De DronterReporter, zijn in eigendom van De DronterReporter en worden beschermd door auteursrecht en/of enige andere vorm van intellectuele eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele manier over op de gebruiker die toegang heeft tot de website.

Informatie van derden, producten en diensten
Voor informatie (bijvoorbeeld persberichten, beeldmateriaal, hyperlinks, advertenties, enz.) die zijn aangeleverd door derden kan De DronterReporter niet verantwoordelijk voor worden gehouden. De DronterReporter gaat ervan uit dat alle rechten over het door derde aangeleverde materiaal berust bij de partij die het aanlevert of dat die partij toestemming heeft voor het gebruik van het aangeleverde (beeld)materiaal. Hoewel De DronterReporter uiterst zorgvuldig met het materiaal van derde omgaat kan De DronterReporter niet instaan voor de inhoud, eventuele inbreuk op auteursrecht en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Aansprakelijkheid
De DronterReporter kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade in welke vorm dan ook voortvloeiende uit informatie op deze website. Noch kan De DronterReporter aansprakelijk gesteld worden voor enige schade voortvloeiende uit gebruik, onvermogen tot gebruik of de resultaten van het gebruik van informatie op deze website. Alle informatie, voorbeelden en suggesties op deze website is/zijn samengesteld en geschreven met de uiterste zorgvuldigheid. Wij kunnen echter niet garanderen dat alle ingevoerde informatie juist is.

Wijzigingen
De DronterReporter behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van de website te wijzigen, te actualiseren en/of de presentatie daarvan aan te passen. De voorwaarden uit deze disclaimer kunnen op elk moment door De DronterReporter worden gewijzigd. Wijzigingen gelden vanaf het moment waarop deze op de website zijn geplaatst.

Tip de redactie!
Scan de code