Selecteer een pagina
Armoede

25 november 2022

Dronten start met actieplan armoedebestrijding

PERSBERICHT | De huidige energie- en inflatiecrisis raakt iedereen in Nederland. Steeds meer mensen zien dat hun besteedbaar inkomen voor een groot deel op gaat aan de energierekening en de dagelijkse boodschappen. In Dronten streven we er naar dat iedereen in ieder geval een minimale inkomenszekerheid heeft en dat iedereen kan blijven mee doen. Daarom zetten we een stap extra in de bestrijding van armoede met de uitvoering van een actieplan. Wethouder Peter Duvekot: “Met dit actieplan willen we samen met de partners in de gemeente een vuist maken tegen armoede in Dronten. Het plan voorziet in het versterken van de huidige ondersteuning én het helpen van de groeiende groep Drontenaren die nu en later in de knel zit.”

Wat houdt het plan in?
Het plan kent twee kernpunten, het eerste is zorgen dat vragen goed beantwoord worden en dat inwoners weten waar zij terecht kunnen met hun (hulp)vragen. Het tweede is het instellen van een Noodfonds. Wij verwachten dat veel mensen vragen hebben. Mensen kunnen hulp vragen waar het voor hen logisch is dus bv de huisarts, kerk, school of het Centrum voor Jeugd en Gezin. De gemeente is uiteraard ook bereikbaar. Het Klant Contact Centrum (KCC) beantwoordt de vraag of verwijst naar de juiste instantie waar de vraag opgepakt wordt of met welke regeling men het best geholpen kan worden. Wethouder Peter Duvekot: “We weten dat steeds meer mensen moeite hebben om rond te komen. Tegen hen wil ik zeggen, trek aan de bel, schroom niet. Vraag om hulp, u bent zeker niet de enige bij wie dit speelt.”

Wat gaan we doen?
Vanuit het Rijk zijn er meerdere regelingen beschikbaar gesteld om de ergste klappen op te vangen. Ook zijn er nog verschillende regelingen vanuit het Rijk in ontwikkeling. Hier sluiten wij als Dronten bij aan. Voor de doelgroep die tussen wal en schip dreigt te vallen- ondanks de al beschikbare regelingen van het Rijk en de gemeente- ,stellen we als college voor aan de Raad om een Noodfonds voor deze groep in te stellen. De komende tijd proberen we de grotere groep die hulp nodig heeft in kaart te brengen. We onderzoeken welke sentimenten er leven, welke drempels mensen misschien ervaren en hoe we daar onze ondersteuning goed op af kunnen stemmen binnen de mogelijkheden die we hebben. Dat doen wij samen met onze maatschappelijke partners in Dronten.

Event Warmte & Energie 2024

Deel dit bericht!

Tip de redactie!
Scan de code