Selecteer een pagina
Piet Adema van ChristenUnie

8 november 2023

Flevoland in gesprek met landbouwminister Piet Adema van ChristenUnie

PERSBERICHT | Landbouwminister Piet Adema is donderdag 9 november op bezoek in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. In de middag legt hij, samen met Pieter Grinwis, landbouwwoordvoerder van de ChristenUnie, een aantal werkbezoeken af in Biddinghuizen en Zeewolde. Daarna spreekt hij met agrarisch ondernemers en bestuurders in de regio over het landbouw- en voedselbeleid. ’s Avonds organiseert de ChristenUnie een brede publieksbijeenkomst. Minister Adema gaat daar in gesprek met aanwezigen over de toekomst van de landbouw, versterken van het platteland, en het vertrouwen in de politiek.

Flevoland is de bakermat van innovatie in de landbouw. Denk aan de Boerderij van de Toekomst, aan innovatieve technieken voor onkruidbestrijding, goede vermarkting en korte ketens voor producten, en een fors areaal biologische landbouw. Veel om van te leren!

Adema: ‘Het is onontkoombaar dat de landbouw moet verduurzamen. En ik zie ook dat dat kan. Vooral veel jonge boeren hebben mij de afgelopen tijd laten zien dat zij willen en kunnen verduurzamen. Zij zijn de toekomst. Maar, zij hebben wel duidelijkheid nodig. Over de richting én over hun verdienvermogen. Hiervoor is een dienstbare, betrouwbare overheid nodig die ondersteunt en kiest voor langjarig beleid. Maar evenzeer een markt met consumenten waarvoor duurzame én diervriendelijke producten de norm zijn.’

Adema en Grinwis bezoeken daarom donderdag een viertal bedrijven, om te horen over nieuwe ontwikkelingen, maar ook te spreken over de vele uitdagingen in de landbouw en op het platteland.

Minister Piet Adema: ‘Het afgelopen jaar is veel geïnvesteerd in het herstel van vertrouwen tussen agrarische partijen en de overheid. Ook breder in de samenleving is die investering nodig zie ik. Vertrouwen is de basis voor een gezonde samenleving!’

De dag wordt afgesloten met een diner en politiek café‘ in ‘De Beleving’ van Douwe Monsma, hoofdonderhandelaar namens de biologische sector voor het landbouwakkoord, in Zeewolde.

Foto: © ChristenUnie

Event Warmte & Energie 2024

Deel dit bericht!

Tip de redactie!
Scan de code