Selecteer een pagina
Flevolandse norm schrikt criminelen af

13 mei 2023

Flevolandse norm schrikt criminelen af

PERSBERICHT | De afgelopen twee jaar is meer dan 80% van de ambities gerealiseerd om ondermijning door criminele organisaties tegen te gaan. De zes Flevolandse gemeenten en de provincie trokken hiervoor samen intensief op, ook in beleid, om het criminelen zo moeilijk mogelijk te maken. Dit initiatief heet de ‘Flevolandse Norm’. Flevoland is de eerste provincie die binnen de gemeenten dezelfde afspraken heeft gemaakt om ondermijning tegen te gaan. Vanuit het hele land is er interesse getoond en inmiddels hebben Zeeland, Friesland en Brabant eenzelfde norm. ‘Als district leren wij ook van deze regio’s en dat leidt weer tot verbetering van de norm, een soort 2.0 versie’, zegt burgemeester Gebben van Dronten en aanjager van de Flevolandse norm. ‘Zo verbinden en delen we de landelijk opgedane kennis goed met elkaar. Deze nog te ontwikkelen 2.0 versie biedt ook veel kansen om met nieuwe partners samen te werken, te professionaliseren en te innoveren om Flevoland nog weerbaarder te maken’.

Ambities veelal gerealiseerd
De uniforme aanpak van de Flevolandse norm is inmiddels ver gerealiseerd. Er is voldaan aan 83% van de ambities. Er zijn door het RIEC Midden-Nederland ruim 60 boa’s en toezichthouders getraind op het signaleren van ondermijning en dilemmasessies georganiseerd voor de gemeenteraden en colleges om bewustwording te verhogen. Alle gemeenten zijn aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem en hebben een lokaal ondermijningsoverleg met politie en RIEC om signalen te verrijken met systeem- en straatinformatie. Ook zijn er veel maatregelen vastgesteld om bestuurlijk op te kunnen treden bij ondermijnende activiteiten, onder andere om te voorkomen dat vergunningen en subsidies worden misbruikt door criminelen. Zo zijn er overal dezelfde mogelijkheden voor burgemeesters om panden te sluiten. De ambitiepunten rondom integriteit bleken te ambitieus en complex, vanwege onder andere landelijke ontwikkelingen. Dit blijft een belangrijk thema en wordt gezamenlijk verder opgepakt.

Flevolandse Norm
De Flevolandse Norm zorgt ervoor dat criminelen in alle gemeenten dezelfde behandeling krijgen. Wanneer één gemeente flinke barrières opwerpt, zoeken de criminelen hun heil elders. Gemeenten die minder grote barrières opwerpen lopen daardoor meer risico op ondermijnende criminaliteit. De Flevolandse Norm helpt die risico’s te verkleinen en maakt de overheden weerbaarder.

Foto: © De DronterReporter

Event Warmte & Energie 2024

Deel dit bericht!

Tip de redactie!
Scan de code