Selecteer een pagina
Swifterbant

21 juni 2024

Gemeente Dronten lanceert Sleutelproject Swifterbant

PERSBERICHT | De gemeente Dronten zet een belangrijke stap richting een blijvend leefbaar en toekomstbestendig en Swifterbant met de start van het Sleutelproject Swifterbant. Dit project, al genoemd in de visie “Richting aan Groei” van mei 2023, richt zich op belangrijke sociale en fysieke vraagstukken in het dorp en biedt een unieke kans om structurele verbeteringen door te voeren.

Het Sleutelproject Swifterbant richt zich op diverse opgaven, zoals de locatiekeuze voor een nieuw Integraal Kindcentrum (IKC), verbetering van de verkeersstructuur tussen Swifterbant Zuid en het dorpscentrum, en de herontwikkeling van vrijkomende locaties. Daarnaast wordt er gewerkt aan een toekomstbestendig dorpscentrum. Deze brede aanpak zorgt ervoor dat Swifterbant in samenhang kan groeien en bloeien.

Dorpswethouder van Swifterbant Peter Duvekot benadrukt het belang van deze veelomvattende benadering: “Met name door strategische keuzes te maken op het gebied van woningbouwplekken, versterking van het centrum, verbetering van de verkeersstructuren en locatiekeuze voor het kindcentrum, krijgt het dorp een belangrijke impuls in de samenhang. Dit verhoogt het welzijn van onze Swifterbanters.

Het Sleutelproject Swifterbant kent de volgende doelstellingen

  • Het ontwikkelen van een toekomstplan voor een gezonde en duurzame leefomgeving, inclusief een concrete routekaart
  • Het verbeteren van Swifterbant op gebieden zoals wonen, werken, voorzieningen, recreatie en groen met het doel de leefbaarheid te verhogen
  • Een open en transparant proces met actieve betrokkenheid van de gemeenschap, zodat de gemeenteraad van Dronten een goed geïnformeerd besluit kan nemen


Betrokkenheid samenleving van Swifterbant

Op basis van het collegebesluit over de startnotitie starten de eerste voorbereidende werkzaamheden, zoals het formeren van de projectorganisatie en het uitvoeren van noodzakelijke onderzoeken. De samenleving wordt in het derde kwartaal van 2024 uitgenodigd voor verschillende vormen van fysieke en digitale participatie. Een klankbordgroep die bestaat uit representatieve vertegenwoordigers van Swifterbant, zal helpen om de wensen en ideeën van alle belanghebbenden zorgvuldig af te wegen. Op het digitale participatieplatform www.mijnkijkopdronten.nl wordt een specifiek deel voor het Sleutelproject Swifterbant ingericht. Zo kan iedereen op de hoogte blijven van het proces, de verzamelde informatie en de genomen besluiten. Tijdens het proces wordt de gemeenteraad periodiek geïnformeerd over de voortgang.

Wethouder Peter Duvekot voegt hier nog aan toe: “Het is belangrijk dat we samen de verantwoordelijkheid nemen voor een duurzame toekomst. We willen dat inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties zich betrokken voelen bij de ontwikkelingen in Swifterbant en dat iedereen de voordelen ervaart van de verbeteringen die we met dit sleutelproject willen realiseren.”

De gemeente Dronten kijkt uit naar een constructieve samenwerking met de inwoners van Swifterbant om samen te werken aan het ontwikkelen van een leefbare en duurzame toekomst voor het dorp.

Foto: © De DronterReporter

Event Warmte & Energie 2024

Deel dit bericht!

Tip de redactie!
Scan de code