Selecteer een pagina
Gemeenteraad op bezoek bij OFW

5 september 2022

Gemeenteraad op bezoek bij OFW

Naast andere organisaties, was ook Oost Flevoland Woondiensten (OFW) onderdeel van de 2-daagse van de nieuwe gemeenteraad. Vrijdag 2 september leidde OFW een afvaardiging van de raad rond in Swifterbant.

Het vertrekpunt was Dorpshuis De Steiger in Swifterbant, waar Noek Pouw (directeur bestuurder OFW) de gemeenteraad liet kennismaken met OFW: wie is OFW, waar staat OFW voor, waar gaat OFW voor en bovenal; hoe kunnen we samenwerken aan een bloeiend Dronten? Noek Pouw: “We hebben in Dronten veel om trots op te zijn. Toch kan het altijd beter. Alleen door samenwerking met onze partners, huurders, stakeholders en natuurlijk het gemeentebestuur kunnen we het beste bereiken!”

Duurzaam goed wonen in een fijn Dronten
In de afgelopen jaren, heeft OFW ruim de helft van haar woningbezit gemoderniseerd. Het laatste grootschalige moderniseringsproject werd begin 2020 afgerond in Swifterbant. In de komende jaren staan de volgende moderniseringsprojecten op de agenda: 99 woningen Spelwijk e.o., 108 woningen Morinel/Kievit, 165 woningen De Fazant e.o., 21 woningen Koolzaadhof en 49 woningen Het Erf.
Projectcoördinator Kars Orsel en woonconsulent Miranda van Wijngaarden liepen met de gemeenteraad een ronde langs de gemoderniseerde woningen aan Het Blazoen en de nog te moderniseren woningen aan de Vendelier e.o. in 2024 . Huurders zijn erg tevreden met hun gemoderniseerde woning. Zo liet familie Van de Water de raad weten: “De modernisering was wel pittig, maar we zijn er erg blij mee. Vooral omdat de woning veel energiezuiniger is en het wooncomfort is toegenomen.” OFW bekijkt voor de komende moderniseringen hoe deze met minder en kortere overlast voor de huurders uitgevoerd kan worden.

Samen voor toekomstbestendige woningen
Dat OFW vooral door moet gaan met het moderniseren en verduurzamen van woningen, is duidelijk. Vanuit de landelijke prestatieafspraken, staat OFW hierin voor een enorme opgave. “Naast het verduurzamen van onze woningen, moeten we ook werken aan het woningtekort. Er moeten meer woningen gebouwd worden, die qua prijs en product passen bij de samenstelling van onze doelgroep. Onze uitdagingen hierin zijn vooral de tekorten aan mensen en materialen in de bouw, het gebrek aan realiseerbare locaties en
opstapelende milieueisen. Juist nu zijn gedeelde visies en samenwerking van groot belang. Een uitspraak van het gemeentebestuur, in een nieuwe woonvisie, over wat Dronten nodig heeft, is hiervoor essentieel. OFW heeft namelijk de wettelijke taak om aan de uitvoering van die gemeentelijke woonvisie bij te dragen.”, aldus Noek Pouw.

Een eigen thuis in inclusieve en leefbare buurten
Naast het bouwen van kwalitatief goede, duurzame, betaalbare en passende woningen, gaat OFW voor leefbare wijken waar het prettig samen wonen is. OFW wil hieraan met de bewoners en wijkpartners bijdragen op basis van gezamenlijke buurtplannen. Een mooi voorbeeld waaraan zowel huurders als woningeigenaren een bijdrage geleverd hebben, is de fruittuin De Fruitboog. Iris Deckers, een van de initiatiefnemers, vertelde de gemeenteraad hoe De Fruitboog is ontstaan en er door samenwerking met zowel de gemeente, OFW als de buurtbewoners een fijne plek is gemaakt voor ontmoeting: “Zonder deze bijdrage was de tuin er niet gekomen. Het is goed dat de buurt het zelf verder mag regelen en beheren op een manier die voor ons werkt.”

Nieuw koersdocument
Noek Pouw: “OFW werkt op dit moment aan een nieuw koersdocument, waarin deze opgaven worden vastgelegd. We gaan met de gemeenteraad en natuurlijk ook het college van B&W voor een vruchtbare samenwerking. De kennismaking op 2 september was hiervoor een hele goede aftrap.”

Fotograaf: Ben Eekhof Fotografie

Event Warmte & Energie 2024

Deel dit bericht!

Tip de redactie!
Scan de code