Selecteer een pagina
Groen licht voor Kindcentrum Dronten

13 juni 2023

Groen licht voor Kindcentrum Dronten

PERSBERICHT | Vijf scholen in Dronten (GBS de Schakel, PBS Aan Boord, KBS De Toekomst, OBS Aquamarijn en SBO De Driemaster) en Kinderopvangorganisatie Dronten en Kleurrijk gaan intensiever samenwerken vanuit één locatie in een Kindcentrum. Na onderzoek door een deskundige partij en op basis van de voorkeur van de deelnemende organisaties is als locatie voor het kindcentrum gekozen voor de huidige locatie van basisschool Aan Boord. Door de huisvesting in het Kindcentrum ontstaat er een goed en compleet aanbod voor primair onderwijs, kinderopvang en voorschoolse educatie. De gemeente Dronten ondersteunt de wens voor een Kindcentrum. De scholen en organisaties delen straks één gebouw maar blijven zelfstandig en herkenbaar.

Locatie Lijzijde meest geschikt
Een onafhankelijk bureau heeft onderzoek gedaan naar de meest geschikte locatie, op basis van wensen van schoolbesturen, kinderopvang en buitenschoolse opvang. Er zijn meerdere locaties onderzocht waarbij twee locaties uiteindelijk nagenoeg gelijkwaardig scoorden, namelijk locatie Aan Boord en locatie De Ketting. Uiteindelijk is voor locatie Aan Boord gekozen omdat het strategisch ligt binnen het gebied waar de leerlingen vandaan komen. Deze plek is ook goed bereikbaar vanuit het Hanzekwartier, waar de komende jaren nog veel woningen gebouwd zullen worden. Tevens ligt de Lijzijde in een groene omgeving en heeft het gebied daardoor uitstekende aanknopingspunten om de buitenruimte deels in te richten als leeromgeving. Deze groene buitenruimte vervult niet alleen een functie voor het Kindcentrum, maar ook voor de omliggende buurt. Het is nadrukkelijk de ambitie dat de omgeving van het Kindcentrum ook kwaliteit toevoegt voor omwonenden. Locatie Aan Boord heeft ook de unanieme voorkeur van de partijen die in het Kindcentrum gaan komen.

Huidige gebouwen voldoen niet meer
Gemeente Dronten is wettelijk verantwoordelijk voor het voorzien in kwalitatieve huisvesting. De huidige gebouwen waarin het onderwijs, kinderopvang en voorschoolse educatie in Dronten centrum zijn gevestigd zijn zeer verouderd. Dit geldt ook voor de gymnastieklokalen. De huidige eisen voor modern onderwijs vragen om duurzaamheid en een goed binnenklimaat. De vijf scholen in Dronten centrum hebben zelf aangegeven te willen kijken of samenwerking in een Kindcentrum (inclusief gymzaal/ruimte voor sport en spel) haalbaar is.

Participatie
Natuurlijk worden omwonenden van de locatie van Aan Boord en de gebruikers van het Kindcentrum (ouders van de leerlingen) betrokken bij het nieuw te ontwikkelen Kindcentrum Samen met hen wordt gekeken op welke manier de inpassing van het Kindcentrum zo goed mogelijk kan plaatsvinden met behoud van de kwaliteiten van het gebied en zo mogelijk een versterking ervan. Hiervoor is een participatieplan gemaakt. Op korte termijn start het participatietraject. Een extern bureau begeleidt dit traject.

Foto: de DronterReporter

Event Warmte & Energie 2024

Deel dit bericht!

Tip de redactie!
Scan de code