Selecteer een pagina
Bouwplaats van De Kroon van Dronten

12 mei 2023

Historisch besluit over de groei van Dronten

PERSBERICHT | Dronten maakt zich op voor de toekomst. Op 11 mei 2023 stelde de gemeenteraad de visie “Richting aan groei” vast. Met deze visie toont de gemeente Dronten zijn ambitie: groeien naar 60.000 inwoners in 2050 met een focus op zes ontwikkellocaties voor woningbouw. De gemeenteraad sprak van een historisch besluit. ‘De gemeente schrijft nu geschiedenis voor de toekomst van Dronten’, aldus één van de raadsleden.

In de visie staat kwaliteit voorop. Dronten bouwt verder aan een hechte samenleving, gebouwd op de waarden van polderpioniers: gemeenschapszin en verbeeldingskracht ingebed in een groene, landschappelijke leefomgeving.

De kwaliteiten van de dorpen en het landschap vormen het fundament voor de nieuwe plannen. Woningbouw draagt altijd bij aan meerdere doelen zoals klimaat, natuurontwikkeling, werkgelegenheid, duurzame mobiliteit en sociale samenhang. De gemeente investeert daarmee in een toekomstbestendige, duurzame samenleving met ruimte voor nieuwe vormen van samenleven en ontmoeten.
Nieuwe woonwijken worden opgezet in kleine clusters met voldoende keuzemogelijkheden in prijs en woningtype. De gemeente blijft klein genoeg om elkaar te kennen en wordt groot genoeg voor goede voorzieningen en een goede ontsluiting per weg en spoor. Met de ruime opzet van Dronten kunnen inwoners overal buitengeluk ervaren.

Op termijn komen er in de drie kernen verschillende eigentijdse woonomgevingen. Een wat stedelijk karakter rondom het station, waar wonen en werken gecombineerd kan worden, bosrijk wonen in Dronten Zuid, wonen aan het water aan de noordzijde en wonen in de landerijen in Dronten-oost. In Biddinghuizen en Swifterbant worden woningen toegevoegd aan de dorpscentra, die hiermee de kwaliteitsimpuls krijgen die ze verdienen.

Deze visie legt een solide basis voor woningbouwplannen van in totaal 9000 woningen tot 2050. Hiermee kan Dronten van betekenis zijn voor de regio en voor heel Nederland. Slimme samenwerkingen met lokale, regionale en nationale partners moeten dit mogelijk maken. Hiertoe blijft de gemeente Dronten voortdurend met zijn inwoners, belanghebbenden, maatschappelijke partijen en medeoverheden in gesprek.

Meer informatie vindt u op: www.dronten.nl/drontenontwikkelt

Foto: © De DronterReporter – De bouwplaats van De Kroon van Dronten

Event Warmte & Energie 2024

Deel dit bericht!

Tip de redactie!
Scan de code