Selecteer een pagina
Swifterbant

13 april 2023

Inloopbijeenkomst verkeerssituatie centrumgebied Swifterbant

PERSBERICHT | De gemeente Dronten krijgt regelmatig signalen binnen van inwoners en ondernemers over parkeren en de verkeersveiligheid rondom het centrumgebied, en dan met name op De Poort. Deze signalen geven aanleiding om de verkeerssituatie nader te bekijken. De komst van het nieuwe MFC Swifterbant biedt hierbij kansen om de verkeersroutes aan te passen en sommige knelpunten weg te nemen of te beperken. Hiermee realiseren we een veiligere verkeerssituatie aan De Poort. Voor inwoners en belangstellenden wordt hierover op maandag 17 april a.s. een inloopbijeenkomst georganiseerd in de Steiger.

De huidige situatie is onderzocht en aan de hand van adviezen van onder andere een verkeerskundige en de politie is een ontwerp gemaakt van de beoogde nieuwe situatie. Na het uitwerken van dit ontwerp zijn de aan het gebied grenzende ondernemers in februari geïnformeerd en is hun inbreng en mening gevraagd naar de voorgestelde aanpassingen. De voorstellen van de gemeente zijn hierbij positief ontvangen. De ondernemers hebben extra aandachtspunten meegegeven die verder zijn uitgewerkt.

Inwoners en belangstellenden kunnen kennis nemen van het ontwerp van de terreininrichting bij het MFC en de voorstellen om de verkeerssituatie bij het winkelcentrum te verbeteren. Op maandag 17 april houdt de gemeente een inloopmiddagbijeenkomst in de Steiger tussen 16:00 uur en 20:00 uur. Er is hierbij geen vast programma.
Tijdens de inloop kunnen er vragen worden gesteld en kunnen bezoekers tips/adviezen meegeven aan de gemeente voor het herinrichten van de parkeer- en verkeerssituatie.

Foto: © Gemeente Dronten

Event Warmte & Energie 2024

Deel dit bericht!

Tip de redactie!
Scan de code