Selecteer een pagina
Jaarresultaten OFW: woningvoorraad groeit

26 juni 2023

Jaarverslag OFW: aan de slag met uitdagingen

PERSBERICHT | Het verhogen van de bouwproductie, het verbreden en versnellen van de verduurzamingsambitie en het verscherpen van de inzet op inclusieve en leefbare wijken. Een aantal uitdagingen op een rij waar Oost Flevoland Woondiensten (OFW) in 2022 mee aan de slag ging. Én, met mooie resultaten tot gevolg. Vanaf vandaag te lezen in het jaarverslag (inclusief jaarrekening) op www.ofw.nl.

Bouwen voor Dronten
Om de toegenomen wachtlijst aan te pakken, heeft OFW hard gewerkt aan de groei van haar woningvoorraad. “We leverden 54 appartementen en 10 kleinere eengezinswoningen op in Dronten en startten met de bouw van 30 appartementen in Swifterbant. Ook erg blij zijn we met de 18 appartementen boven Lidl die we konden aankopen. Eind 2022 raakten we met eigenaar Lidl in gesprek en een aantal maanden later konden we al 18 huurders blij maken met een prachtig appartement in Dronten-West”, aldus Noek Pouw, directeur bestuurder OFW.

Visie duurzaamheid vertaalt naar vastgoedstrategie
De komende jaren moderniseert OFW zo’n 400 woningen met de bouwjaren ‘73/’80. De moderniseringen van deze woningen is gebaseerd op de nieuwe visie op duurzaamheid van OFW, die OFW in 2022 opstelde. Dit betekent dat naast energiebesparende maatregelen en een streven naar allelectric installaties, er aandacht is voor klimaatadaptief, circulair en natuurinclusief bouwen. Noek Pouw: “Ook betrekken we huurders eerder bij onze plannen en werken we intensiever samen met gemeente Dronten. Zo zijn we afgelopen week met huurders van de Spelwijk in Swifterbant in gesprek gegaan om hun woon- en buurtwensen op te halen voor de modernisering van 97 woningen die gepland staat in 2024.”

Pilots beeldkwaliteit en buurtinventarisaties
Schoon, heel en veilig; daar gaat OFW met bewoners voor. Om hier objectief en meetbaar op te kunnen sturen, startte OFW een pilot met de systematiek Beeldkwaliteit onder andere in de Lucernehof in Biddinghuizen. Onderdeel van de pilot is het trainen van medewerkers om volgens deze systematiek de beeldkwaliteit van woningen (buitenkant) en woonomgeving in kaart te brengen. Daarop volgend heeft OFW zogenaamde Doe-Dagen georganiseerd om samen met de bewoners in de buurt aan de slag te gaan. In het najaar evalueert OFW de pilot en bepaalt OFW hoe ze ermee verder gaat.

Doorbouwen met een nieuw Koersplan
Na de zomer presenteert OFW een nieuw koersplan, waarin OFW deze goede resultaten wil doortrekken. Noek Pouw: “We willen 500 woningen toevoegen en ruim 400 woningen verbeteren. Dit betekent een ruime verdubbeling van onze investeringen in Dronten de komende jaren. Voor alle wijken en buurten streven we naar een minimale leefbaarheidsscore van een 7. Deze doelen werken we uit in een nieuw portefeuilleplan en financieringsstrategie. We streven hierbij niet alleen naar tevreden huurders in een goede woning, maar naar huurders die ook echt thuis (kunnen) zijn in Dronten en bij OFW.”

Meer lezen?
Het volledige jaarverslag inclusief jaarrekening zijn te lezen op de website van OFW: www.ofw.nl/publicaties.

Event Warmte & Energie 2024

Deel dit bericht!

Tip de redactie!
Scan de code