Selecteer een pagina
Woningbouw

22 december 2022

Januari 2023 gesprekken in de dorpskernen over woningbouwopgave

PERSBERICHT | In januari 2023 organiseert de gemeente Dronten in de drie dorpskernen bijeenkomsten over de woningbouwopgave. Het doel daarvan is om met inwoners door te praten over het onderwerp woningbouw, naar aanleiding van eerdere gesprekken in oktober. De gemeente benut de inbreng van inwoners bij het maken van een groeiscenario. De gemeenteraad besluit hierover in de eerste helft van 2023. 

Data en programma
De drie bijeenkomsten vinden plaats in de tweede en derde week van januari:
– 10 januari, de Meerpaal, Dronten
– 12 januari, de Binding, Biddinghuizen
– 16 januari, de Steiger, Swifterbant.

Het programma voor de drie avonden is als volgt:
19.00 uur – inloop
– 19.30 uur – toelichting op de woningbouwopgave
– 20.00 uur – gesprekken in kleine groepen
– 21.30 uur – einde van het programma

Aanmelden is gewenst. Klik hier om aan te melden.

Visie op de toekomst van Dronten
De gemeente werkt aan een integrale visie op de leefomgeving. Hierin komen allerlei thema’s aan bod zoals bereikbaarheid, wonen, duurzaamheid, welzijn en economie. Vooruitlopend op deze visie stelt de gemeenteraad eerst een groeiscenario vast. Dat gaat vooral over de woningbouwopgave en de groei van de gemeente.

Inbreng van inwoners voor groeiscenario
In oktober sprak de gemeente in alle kernen en Ketelhaven over de integrale visie op de leefomgeving. Woningbouw was toen één van de onderwerpen. De behoefte aan meer seniorenwoningen en starterswoningen kwam onder meer ter sprake. Ook wensen over architectuur, schaalgrootte en het koesteren van het dorpse karakter kwamen aan bod. Hierover wil de gemeente in januari graag met inwoners doorpraten en ideeën uitwisselen.

De gemeente benut de inbreng van inwoners bij het maken van het groeiscenario, waarover in de eerste helft van 2023 een besluit zal worden genomen. Later in 2023 volgen gesprekken over de andere thema’s die een plaats krijgen in de integrale visie.

Meer informatie
Meer informatie is te vinden op: dronten.ikpraatmee.nl/drontenontwikkelt. Hier vindt u ook de resultaten van de gesprekken die in oktober zijn gevoerd.

Foto: © De DronterReporter

Event Warmte & Energie 2024

Deel dit bericht!

Tip de redactie!
Scan de code