Selecteer een pagina
Gemeentehuis Dronten

26 oktober 2022

‘Bouwen aan toekomst met zorgen over bestaanszekerheid’

PERSBERICHT | Leefbaar Dronten maakt zich zorgen over de bestaanszekerheid van inwoners en ondernemers, het tekort aan ambtenaren om alle taken uit te voeren en vanaf 2026 veel minder geld van het kabinet. De fractie zal daarom bij de behandeling van de begroting aandacht vragen voor snelle uitvoering van het komende vernieuwde armoedebeleid en de nadruk leggen op minder plannen maken, meer doen.

Door externe factoren worden inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties geraakt door stijgende energiekosten en algemeen hogere prijzen. Dit heeft, volgens de partij, gevolgen voor de bestaanszekerheid, zowel financieel als emotioneel. Daarom zet de fractie in op snelle uitvoering van de herziene aanpak armoedebeleid, welk plan dit najaar op de raadsagenda komt en naar verwachting ook tegemoetkomt aan de zorgen van middeninkomens en ondernemers.

Vanaf 2026 stevenen gemeenten volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten af op een financieel ravijn door een forse terugval in inkomsten van het rijk. Voor Dronten betekent dit een tekort van 1,2 miljoen in 2026. Naast alle eerdere bezuinigingen bij de overdracht van WMO- en jeugdwet-taken, zal dit de druk op de gemeente verder vergroten. Leefbaar Dronten vreest op termijn voor verschraling van maatschappelijke voorzieningen, zoals bibliotheek, theater en speelplaats.

Om alle ambities en reguliere taken waar te maken moeten er veel gemeentelijke vacatures worden ingevuld en dat in een situatie van krapte op de arbeidsmarkt. Dit vraagt volgens de fractie creativiteit en inspanning van het gemeentebestuur om personeel te werven en om een aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven.

Het college zet in op excellente dienstverlening. Dit kan alleen als er ruimte in een functie is. Deze ruimte is er nu niet, maar begint met een visie, open houding, goede samenwerking, keuzes maken en voldoende personeel. Het gemeentebestuur heeft daarvoor stappen in de goede richting gezet. Die ontwikkeling wordt volgens Leefbaar Dronten meer zichtbaar bij inwoners, ondernemers en organisaties.

Foto: © De DronterReporter

Event Warmte & Energie 2024

Deel dit bericht!

Tip de redactie!
Scan de code