Selecteer een pagina
Lezing door schrijver Jan-Auwke Diepenhorst in bieb Dronten

2 oktober 2023

Lezing door schrijver Jan-Auwke Diepenhorst in bieb Dronten

PERSBERICHT | Oktober is de landelijke maand van de geschiedenis, dit jaar met het thema Eureka! Een aanleiding om kennis te verrijken met geschiedenisverhalen die bepalend zijn geweest voor wat er in de wereld gebeurt. We leren van het verleden om de wereld van nu te begrijpen. Donderdagavond 5 oktober vanaf 19.00 uur wordt in FlevoMeer Bibliotheek Dronten een boeklezing georganiseerd door Deventenaar Jan-Auwke Diepenhorst. In deze lezing gaat de schrijver in op de langslepende Palestijnse kwestie en presenteert hij zijn boek: Rivalen in het beloofde land.

Rivalen in het beloofde land
In 2023 bestaat het Palestijnse vluchtelingenprobleem al langer dan 75 jaar. Spanningen tussen Israël en de Palestijnen zijn bijna dagelijks in het nieuws. Deze spanningen staan niet op zichzelf, maar zijn geworteld in het verleden. Aan de hand van de levens van acht Joodse en Palestijnse hoofdrolspelers, beschrijft Jan-Auwke Diepenhorst de geschiedenis van de thematiek vanaf de oudheid tot het heden.

Lezing 5 oktober
De schrijver gaat in op de diaspora, de Jodenvervolgingen in de loop der eeuwen, het streven naar een eigen staat (zionisme) en de situatie in Palestina na de Joodse Opstanden tegen de Romeinen aan het begin van onze jaartelling. Ook de oorlogen na het uitroepen van de staat Israël komen aan de orde en de gevolgen hiervan voor de regio.
Aan het eind wordt ingegaan op de actuele situatie en oplossingsrichtingen voor de belanghebbenden.

De lezing begint om 19.00 uur in FlevoMeer Bibliotheek Dronten en duurt tot ongeveer 21.00 uur. Tijdens de pauze is er koffie/thee. Toegang is gratis, maar wel graag aanmelden in verband met een beperkt aantal plaatsen. Aanmelden kan via de website, Servicebalie of telefonisch 088 00 80 741.

Foto: © FlevoMeer Bibliotheek

Event Warmte & Energie 2024

Deel dit bericht!

Tip de redactie!
Scan de code