Selecteer een pagina
Windmolens

10 mei 2023

Niet ‘meer’ windmolens in Flevoland

PERSBERICHT | Flevoland staat aan de vooravond om invulling te geven aan grote opgaven in de provincie die gericht zijn op wonen, werken en landbouw. Ambities om 130.000 woningen in de provincie te realiseren, werkgelegenheid voor toekomstige inwoners en het inzetten van de landbouwtransitie op de meest vruchtbare gronden van Nederland. Voor deze opgaven is ruimte in de leefomgeving nodig, waarvoor heldere keuzes worden gemaakt. “Hierin passen geen nieuwe grootschalige windparken omdat Flevoland haar ruimte hard nodig heeft” – aldus VVD Statenlid Henri van Ulsen. De VVD Flevoland heeft in de Statenvergadering van 29 juni 2022 het initiatief genomen en een stop gezet op nieuwe windparken. Dit om ruimte te geven aan woningbouw, bedrijventerreinen en landbouw.

Flevoland biedt de komende jaren ruimte aan 400 windmolens in de provincie, vanuit de afspraken van opschalen en saneren – die volgens de VVD nagekomen moeten worden. De regiowindplannen Zuid, Oost, Noord en West geven invulling aan het saneren en opschalen van windmolens. De provincie levert dan maar liefst een aandeel van 16,6% aan de landelijke opgave voor opwek van energie. Volgens de Flevolandse VVD genoeg: nieuwe vormen van energieopwekking wil de Flevolandse VVD niet in nieuwe grootschalige windparken die rondom de steden en dorpen in Flevoland worden gebouwd. Dit kan ook op zee of in de vorm van opwekking door kernenergie of thorium.

Voor het invullen van de klimaatdoelen moet een bijdrage worden geleverd. In de energietransitie neemt de Flevolandse VVD haar verantwoordelijkheid en heeft oog voor de nieuwe opgaven in de provincie. Daarnaast moet Flevoland mooi en aantrekkelijk blijven voor al die nieuwe inwoners die in Flevoland willen gaan wonen en werken. De Flevolandse energieopwekking is nu al groot en verdere uitbreiding wordt stopgezet. “Onze leefomgeving en het landelijk gebied is té belangrijk om vol te zetten met nog meer windmolens, daarvoor is ons gebied al meer dan voldoende ingekleurd” – aldus VVD Statenlid Henri van Ulsen.

Foto: De DronterReporter

Event Warmte & Energie 2024

Deel dit bericht!

Tip de redactie!
Scan de code