Selecteer een pagina
Nieuwjaarstoespraak burgemeester Gebben: Thuis in Dronten

4 januari 2024

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Gebben: Thuis in Dronten

Op 3 januari vierde gemeente Dronten haar 52e verjaardag en werd het nieuwe jaar gevierd tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsontmoeting van gemeente Dronten. Burgemeester Gebben gaf een nieuwjaarstoespraak. Wat burgemeester Gebben vertelde en u toewenst leest u hieronder. Ik ben ook naar de nieuwjaarsontmoeting geweest. Het was een mooie toespraak en een gezellige avond.

Thuis in Dronten

Dames en heren, collega bestuurders,

Van harte welkom op deze 3e januari in ons gemeentehuis. Allereerst natuurlijk de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar 2024. Wat fijn om hier samen met u te staan en het nieuwe jaar te verwelkomen. We kijken terug op een jaar vol uitdagingen, verrassingen en momenten van groei. Het jaar waarin Biddinghuizen en Swifterbant 60 jaar werden. Zojuist bent u getrakteerd op het gelegenheidskoor uit Biddinghuizen en zangeres Evy Lassche, dat het lied ‘Van water is dit land’ voor u heeft gezongen en ze treden nog een keer op vanavond. We kijken ook samen vooruit naar 2024, wat gaat dit jaar ons brengen?

Afgelopen jaar gebeurde er veel in de wereld… Veel onrust, veel oorlogen. We denken aan de mensen in Oekraïne, Israël en de Gazastrook en ook aan de mensen in Jemen, Syrië, Afghanistan, Sudan, Eritrea en andere landen. Veel mensen slaan voor het geweld op de vlucht en laten huis en haard achter.

In Dronten vonden ook dit jaar een aantal van hen een nieuw tijdelijk huis. Aan De Rede, bij EuroParcs in de opvang voor Oekraïners, of in de tijdelijke noodopvang in Biddinghuizen voor geregistreerde asielzoekers. Deze opvanglocaties zijn in tijden van nood goed, maar het zal nooit zo voelen als thuis. Het is mooi om te zien hoeveel van onze inwoners zich inzetten, vanuit de kerken, vanuit de serviceclubs of gewoon particulier in taalklasjes, scholing, hulp bij vervoer enz. enz. Hopelijk draagt dat eraan bij om hen toch een beetje thuis te laten voelen.

Dat thuis voelen is belangrijk. Als je hier net nieuw gekomen bent, vanuit een andere gemeente of vanuit een ander land. Maar ook als je hier al jaren woont. We maken op dit moment met elkaar plannen voor de toekomst; Hoe ziet Dronten er over 30 jaar uit? De gemeenteraad heeft afgelopen jaar in unanimiteit een historisch besluit genomen. We gaan woningen bouwen waarbij we groeien, naar zo’n 60.000 inwoners. Maar we willen niet enkel huizen bouwen, we willen een samenleving bouwen. Dan is het belangrijk dat iedereen zich thuis blijft voelen. Afgelopen jaar hebben we daarom de Dronter Principes vastgesteld.

  1. Mensen maken de samenleving
  2. We koesteren het dorpse karakter
  3. Onze basis is groen
  4. We tonen lef
  5. Dronten geeft je de ruimte

Deze principes zijn ons kompas bij een besluit over de toekomst.

In 2024 gaan we verder met de Toekomstvisie Dronten 2050. De afgelopen maanden hebben de kinderen, onze toekomst, hier al over nagedacht op de basisscholen en op het voortgezet onderwijs. We starten in januari en februari met werkateliers, waar vertegenwoordigers van organisaties, instellingen, verenigingen en ondernemers uitgenodigd worden mee te denken over de toekomst. En we versturen binnenkort ook 10.000 uitnodigingen aan inwoners voor het Dronter Toekomstberaad. Zo stellen we samen de Toekomstvisie Dronten 2050 op, zodat zoveel mogelijk mensen zich thuis blijven voelen in Dronten.

Een tegenvallend bericht afgelopen jaar was het bericht dat het elektriciteitsnet vol is. We onderzoeken samen met de andere gemeenten en de provincie wat de impact hiervan is op onze provincie en onze Drontense plannen in het bijzonder. Op verschillende plaatsen in de dorpen is overigens de bouw of de voorbereiding daarvan in 2023 verder gegaan. Denk aan locaties als De Boeg, De Graafschap fase 2 en Swifterbant Zuid. Ook zijn er stappen gezet in het aanpakken van het aantal studentenwoningen in de wijken en in de huisvesting voor arbeidsmigranten. In 2023 is ook de bouw gestart van een huis van de samenleving, het MFC in Swifterbant. De planning is dat het MFC in april 2024 open gaat.

Er was in 2023 ook veel aandacht voor het klimaat en de natuur. Veel Nederlanders maken zich hier zorgen over. Doen we wel genoeg? In Dronten hebben we grote ambities voor 2024. Voor groene en blauwe dooradering, zoals dat genoemd wordt. Duurzaam en groen past goed bij Gemeente Dronten. Afgelopen jaar organiseerden we een succesvolle energiebeurs waar inwoners tips kregen voor het verduurzamen van hun woning en voor het effect van hun eigen keuzes en gedrag op ons klimaat. En er is een groep energiecoaches gestart, die het hele jaar door advies kunnen geven. We doen het als gemeente heel goed met CO2-reductie. Als we alles doorzetten zoals we dat met elkaar hebben afgesproken voor 2030, staan we dan op nummer 1 van alle gemeenten in Nederland.

Het afgelopen jaar zette de inflatie door. Hoge prijzen voor benzine, gas, boodschappen, verzekeringen. Veel werd duurder. We hadden daarom extra aandacht voor armoedebestrijding. En zetten een nieuwe campagne op met onze netwerkpartners: Zet de eerste stap. In deze campagne moedigen we u aan om in gesprek te gaan, als u geldzorgen heeft en een eerste stap te zetten naar één van de organisaties die u kunnen ondersteunen. Dat zijn er veel. Een mooie tool daarbij is de Voorzieningenwijzer. Die geeft precies aan waar u recht op hebt en waar u dit kunt aanvragen. De kosten voor levensonderhoud zijn nog steeds hoog, dus ook in 2024 blijft dit op de agenda staan.

Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. De ingangsdatum van deze wet is een aantal keer verplaatst, maar nu is het moment dan daar. Deze nieuwe wet regelt alles voor de ruimte waarin we wonen en werken. In de Omgevingswet worden meerdere wetten en regels gebundeld en maakt de regels eenvoudiger. Wel vraagt het een andere manier van werken van de verschillende overheden. Mijn collega’s hebben er hard voor gewerkt, maar ze zijn er klaar voor.

Ach, er waren in 2023 nog veel meer mooie ontwikkelingen in Dronten. We tekenden met onderwijs, zorg en maatschappelijk veld het convenant ‘Gelijke Kansen voor elk kind’. Om elk kind zijn beste ik te laten zijn. Verder starten we met de mobiele milieustraat, de bouw van de replica barak, een extra ambulancepost in Biddinghuizen en de ja-sticker.

Nog één laatste terugblik. In ons land mochten we dit jaar twee keer naar de stembus. De eerste keer in maart, voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en het waterschap. De tweede keer was onverwacht, in november. Voor de verkiezingen van de Tweede Kamer. Deze laatste verkiezingen lieten zien dat mensen niet meer jarenlang op één en dezelfde partij stemmen. De verdeling van de Kamer ziet er geheel anders uit dan jaren geleden. We wachten af welke partijen de regering gaan vormen en welke plannen zij gaan maken.

In dit Huis van de Gemeente komt dit voor Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant allemaal samen. De leden van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en onze medewerkers zetten zich vanuit hun hart in voor de gemeente Dronten. Zij willen mogelijkheden benutten en mee ontwikkelen met de gemeente. Ieder zet zich in om de inwoners zich thuis te laten voelen.

Niet alleen in het huis van de gemeente zetten mensen zich in voor anderen. Ook in de Dronter samenleving zien we tal van mooie ondernemingen, organisaties en maatschappelijke initiatieven. Door de inzet van u als inwoner, van ondernemers en van onze medewerkers voelt Dronten voor steeds meer mensen als thuis. Zoals gezegd, willen we in de toekomst groeien naar een gemeente van ongeveer 60.000 inwoners. Maar het belangrijkste daarbij is, dat we willen blijven zoals we zijn. Dorps, ruimtelijk, groen, met lef.

Voor 2024 wens ik u allen dierbaren om u heen, mensen die u een handje kunnen helpen als dat nodig is. Met organisaties en ondernemingen die klaar staan om de mensen in de gemeente Dronten zich thuis te laten voelen. Zodat we met elkaar kunnen blijven zeggen: In Dronten voel ik me thuis. Laten we daarop proosten!

De avond werd verder gevierd met muziek van de Drontense Yvon & André en er trad een gelegenheidskoor uit Biddinghuizen op. Dit koor is samengesteld voor de viering van 60 jaar Biddinghuizen afgelopen jaar. Zij zongen de liederen ‘Van water is dit land’ en een speciaal door hen aangepaste versie van het 60-jaar Biddinghuizen lied ‘Eiland in de tijd’.

Foto: © De DronterReporter

Event Warmte & Energie 2024

Deel dit bericht!

Tip de redactie!
Scan de code