Selecteer een pagina
Nieuwjaarsontmoeting 2023

7 januari 2023

Video | Nieuwjaarstoespraak burgemeester Gebben

Update: 7 januari 2023 (video toegevoegd)

Dinsdag 3 januari 2023 vond de nieuwjaarsontmoeting plaats van gemeente Dronten in het gemeentehuis. De avond werd aangekleed met muziek en poëzie. Burgemeester Gebben hield een nieuwjaarstoespraak. Deze kun je hieronder teruglezen en een compilatie daarvan bekijken.

Foto’s en video: © De DronterReporter


De Compilatie


Nieuwjaarsontmoeting 2023

2023. Een nieuw bouwjaar

Dames en heren, beste mensen,

Het is 3 januari 2023. Mag ik beginnen met ons, met u, te feliciteren met onze 51ste verjaardag. Als u, net als ik, wel eens een nieuwjaarstoespraak mag houden, dan zult u wellicht ook wel eens op zoek gaan naar wat inspiratie. Natuurlijk is een nieuwjaarstoespraak een moment van even terugkijken en vooral vooruitkijken en dat gaan we dan ook echt wel doen. Maar je wilt toch ook graag iets extra’s meegeven. Meestal snuffel ik even wat rond op het internet op zoek naar “het jaar van…” Zo heeft de Verenigde Naties als themajaar “the International Year of Dialogue as a Guarantee of Peace”. Ik kom daar aan het einde nog graag even op terug.

Wij ontvangen u hier vandaag in het Huis van de gemeente Dronten; eindelijk het mag weer. Na een periode van geen fysiek contact zijn alle organisaties langzaamaan weer begonnen met het organiseren van bijeenkomsten waar iedereen elkaar weer kan ontmoeten. We zien ook hier dat de behoefte hieraan groot is. Gelukkig kan het weer en kunnen we elkaar weer ontmoeten. Of het nu mantelzorgers, vrijwilligers of betrokken inwoners zijn die zich opwerpen om mee te helpen bij maatschappelijke vraagstukken. Iedereen begint weer op stoom te komen en mensen komen weer in verbinding met elkaar.

Wij zijn er zeer gelukkig mee u vandaag hier in het ‘Huis van de Gemeente Dronten’ te mogen ontvangen. De Rede 1 is een centrale plek in de gemeente. Precies gelegen daar waar De Noord, De Zuid, De Oost en De West samenkomen. Het gemeentehuis is een visitekaartje voor onze inwoners en andere bezoekers geworden. En zeker in deze tijden van energiecrisis zijn we er gepast trots op dat we een energieneutraal gemeentehuis hebben.

Een ander ‘huis van de gemeente’ wordt momenteel verwezenlijkt in Swifterbant, met de bouw van het lang gekoesterde Multifunctioneel centrum. Ik spreek graag mijn complimenten uit voor onze partner Oost Flevoland Woondiensten: in hun volharding en commitment om dit centrum mede te realiseren.

Er zijn goede en noodzakelijke stappen in onze gemeentelijke organisatieontwikkeling gemaakt. Teams zijn en komen weer op sterkte om verdere stappen te kunnen zetten die nodig zijn, ook met het oog op de ontwikkeling van onze gemeente. Ontwikkeling vraagt ook om investering aan de voorkant. Ik ervaar veel positieve dynamiek in onze organisatie. Het is echter ook een periode waarin de arbeidsmarkt volop beweegt, waardoor er veel vacatures zijn te vullen. Dat kan ook in ons voordeel werken. Echter, zolang er nog aan invulling wordt gewerkt wordt er ook tijdelijk een extra beroep gedaan op onze medewerkers en zijn we genoodzaakt prioriteiten te stellen. Beroep doen we nooit tevergeefs: we prijzen ons rijk met betrokken en kundige medewerkers, die het mogelijk maken de ambities vanuit bestuur, organisatie en samenleving ook nu te blijven waarmaken.

Het was ook een jaar waarin u een nieuwe gemeenteraad heeft gekozen. Waarin een nieuw college aantrad; een college met een programma dat uitdrukkelijk de inwoners en ondernemers van uit Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen centraal stelt. Een programma waarin de bouwstenen zijn gericht op het effect dat we willen maken op onze Drontense samenleving.

Beste mensen we hebben een bevlogen, maar ook bewogen jaar achter ons liggen. De Oorlog in Oekraïne en daarmee ook de Noodopvang voor asielzoekers en opvang Oekraïners. Hier zagen we elke keer de slagkracht en de motivatie van onze inwoners om te willen helpen en in te springen waar het nodig was. Hoe snel we ons in elkaar inleven en er voor elkaar zijn gaat u zo horen in het optreden van vier Oekraïense vrouwen, die voor u enkele liederen ten gehore gaan brengen.

“Best veel doen is niet genoeg in tijden van nood” was een prachtige quote tijdens de raadsvergadering waarin we het initiatief om op het evenemententerrein in Biddinghuizen voor een periode van een half jaar 1000-1500 extra asielzoekers op te vangen. Als we drie keer per jaar een stad van 60.000 feestgangers kunnen bouwen, dan kunnen we ook een dorpje voor 1500 mensen in nood bouwen! Bij een gemeente met lef past ook dat we die Noodopvang hielpen mogelijk te maken. Wanneer Nederland een groot probleem heeft om ruimte te bieden, dan hebben wij niet alleen te prediken dat wij hier ruimte hebben. Dan bieden wij ook de ruimte en de wil om tijdelijk en in deze uitzonderlijke omstandigheden te handelen.

En dat brengt ons in het bouwjaar 2023.

We zijn ons volop op onze toekomst aan het voorbereiden. Dronten Ontwikkelt. Dronten ontwikkelt gaat over onze samenleving in 2050. En dan nog zijn we in DIE toekomst nog steeds een gemeenschap van MAAR 78 jaar jong. Misschien is het gepaster om op enig moment, niet onze verjaardag, maar ons bouwjaar te vieren. Dat ik u, dat ik ons, vandaag mag feliciteren met ons 51ste bouwjaar.

Uw gemeentebestuur, u mag er iedere vier jaar voor naar de stembus, heeft een programma uitgezet voor de komende jaren dat bestaat uit tien bouwstenen. Ergens zou ik het een mooie metafoor vinden dat u als samenleving het cement biedt, waardoor de bouwstenen niet op zichzelf staan, maar een gemeenschap vormen op de grond die door de eerste generaties bouwrijp is gemaakt.

Het cement met de Drontense principes die dit jaar door de raad worden vastgesteld. Herkenbare principes; Identiteit Dronten behouden en versterken. Komende periode nader op zoek naar waar die identiteit in naar voren moet komen. Lef is één van die principes: De gemeente wil dat lef graag tonen. Dat is ook nodig om invulling te geven aan de uitdagingen voor de komende periode. Lef is nodig om nieuwe wegen te vinden die passen bij Dronten en ook uniek zijn voor Dronten. Ontwikkeling is geen keuze.

Een groener, duurzamer en circulair Dronten, waarbij de huidige energiecrisis maar ook ons klimaat vraagt om verandering in ons gedrag en verduurzaming van onze woningen. Zo gaan we in 2023 aan de slag me het Nationaal isolatieprogramma en gaan we nog meer werk maken van het scheiden van afval door het inzetten van onder andere duurzaamheidsleningen, energiecoaches en de afvalcoach.

Samen zorgen wij ervoor dat Dronten klaar is voor het veranderend klimaat. Dat doen we onder andere door een groener Dronten te maken. Meer groen draagt ertoe bij dat ons water langer wordt vastgehouden en niet in onze riolen verdwijn. Meer groen draagt ertoe bij dat onze dorpen meer regenwater en hitte kunnen opvangen dan dat we tot nog toe gewend waren. Het streven naar meer groen vraagt iets van ons allemaal, want minder CO2 uitstoten kunnen we alleen met elkaar waarmaken.

Armoedebeleid, staat ook in 2023 hoog op onze agenda, wij zorgen ervoor dat mensen financieel (tijdelijk) worden geholpen en we willen bijvoorbeeld de energierekening naar beneden helpen brengen. We constateren soms een verschraling in de samenleving. Door grondstoffencrisis, inflatie en energiearmoede. De centrale vraag in ons armoedebeleid is of iedereen nog wel mee kan doen en dat kan worden voorzien in de basisbehoeftes.

We zijn ons in dit huis steeds meer aan het oriënteren op de menselijke maat. Hoe kunnen we rekening houden met de mens achter de aanvraag voor een voorziening of maatregel. Waar liggen de grenzen en durven we buiten de lijntjes te kleuren als maatwerk hier om vraagt. We doen alles vanuit de motivatie dat we er voor de ander willen zijn, en dat we onze inwoners willen ondersteunen waar dat nodig is. Maar ondanks dat merken we vaak dat we soms wat vast zitten in patronen en structuren die misschien niet heel relevant of actueel zijn. Steeds vaker vragen we ons nu af of wat we doen nog wel is wat helpt of het juiste is. En steeds meer kijken we naar de bedoeling of het effect wat we willen bereiken. Dat is een heel gezonde en goede instelling. Het zorgt ervoor dat we eerst kritisch onder de loep nemen wat we doen, zodat we daarna weer met een frisse blik kunnen bouwen en nieuwe wegen in kunnen slaan waar dat nodig is.

Ik zou zo nog een paar pagina’s door kunnen gaan met u toespreken over al onze ambities, maar u wilt ook een beetje netwerken, goede wensen uitwisselen en wat bijkletsen, dus ik ga naar een afronding…

Ik begon met ‘Het Jaar van …’ En noemde het jaar van ‘the International Year of Dialogue as a Guarantee of Peace’.

Dat brengt mij bij een hoopvol moment een paar weken geleden. Ik mocht het Vredeslicht voor het gemeentehuis ontsteken.

Die Vredesvlam of Vredeslicht is een wereldwijd initiatief waarbij de vlam door kinderen wordt opgehaald in de geboortegrot in Bethlehem.

Vervolgens worden aan deze vlam vele vredeslichten aangestoken. De Europese vlam ging van Bethlehem naar Wenen. Vanuit Wenen werd de Nederlandse vlam naar Utrecht gebracht en vanuit Utrecht verspreidde de vlam zich over vele gemeenten in Nederland, om zo ook in Dronten aan te komen. Zo ontstaat er al meer dan 25 jaar vlak voor kerstmis vanuit dat ene kleine vlammetje in Bethlehem een zee van licht, een baken, dat ons in het donker de weg wijst naar de vrede.

Voorafgaand aan het aansteken van de Vlam voor het gemeentehuis sprak Tymen hoopgevende woorden en ik heb hem gevraagd of hij die woorden nog eens wil uitspreken als onderdeel van mijn nieuwjaarstoespraak…

“Vrede begint bij jezelf. Niet je vader, niet je moeder, je broer, je zus. Niet je vriend, niet je vriendin zet voor jou de eerste stap. Jijzelf bent degene die de eerste stap kan zetten om de wereld een stukje beter te maken. Aan ons de taak om de wereld elke dag een beetje beter achter te laten. Zet vandaag zelf een eerste stap op weg naar Vrede. Laat het doorgeven van het Vredeslicht symbool staan voor de stappen die wij samen zetten op weg naar de vrede.

Hand in hand, stap voor stap…”

Hand in hand, stap voor stap… Met deze mooie hoopgevende woorden uitgesproken door Tymen, een jonge inwoner uit onze gemeente, wil ik afronden. Lieve mensen, ik hoop dat u allemaal een drankje heeft bemachtigd, dan breng ik een toost met u uit op 2023. Namens het gemeentebestuur wens ik dat 2023 u gezondheid en geluk mag brengen en voor wie dat minder vanzelfsprekend is, dat wij en uw naasten er voor u mogen zijn.

Event Warmte & Energie 2024

Deel dit bericht!

Tip de redactie!
Scan de code