Selecteer een pagina
Oost Flevoland Woondiensten

26 november 2022

OFW krijgt een 7,6 voor haar dienstverlening

PERSBERICHT | Huurders waarderen de dienstverlening van OFW dit jaar gemiddeld met een 7,6. Dat blijkt uit de cijfers van de Aedes Benchmark. OFW is blij dat huurders haar dienstverlening sinds de meting blijven waarderen met een ruime voldoende. Voor OFW is dat geen vanzelfsprekendheid, gezien de maatregelen die ze het afgelopen jaar heeft moeten nemen als gevolg van corona en de dreiging aan haar pand.

“We zijn heel blij dat onze inspanningen om onze dienstverlening toch op peil te houden hun vruchten hebben afgeworpen.”

Het algemene oordeel dat huurders aan de dienstverlening van OFW geven, is een 7,6 (2021: 7,5). Het gemiddelde cijfer dat OFW van nieuwe huurders krijgt, is een 7,3. Huurders met een reparatieverzoek geven een 7,7 en huurders die de huur op hebben gezegd, geven een 7,8.

“We hebben 2022 benut om meer integraal en afdelingsoverstijgend te kijken naar onze processen. En hebben hierin al een aantal verbetering doorgevoerd, zoals duidelijkere communicatie naar onze huurders, het beschikbaar maken van extra capaciteit voor onze opzichters en een logischere verdeling van werkzaamheden. Klaar met verbeteren zijn we nooit. We blijven dan ook hard werken om onze service te blijven verbeteren. We hopen dat huurders hierin verschil gaan merken en dat we dit volgend jaar terugzien in een verdere stijging van de scores.”

Prestatievelden: 3x een A-score
Corporaties worden naast het huurdersoordeel, beoordeeld op de prestatievelden: duurzaamheid, bedrijfslasten, onderhoud & verbetering en betaalbaarheid & beschikbaarheid. Deze geven op hoofdlijnen een totaalbeeld over het presteren van individuele corporaties en van de sector als geheel.

Op de eerste twee onderdelen krijgt OFW net als vorig jaar een A-score (bovengemiddeld t.o.v. het landelijk gemiddelde). Een verbetering is te zien op het prestatieveld ‘Onderhoud & verbetering’. Hiervoor krijgt OFW dit jaar een A-score (bovengemiddeld), vorig jaar was dit een B-score (gemiddeld t.o.v. het landelijk gemiddelde). Een B-score krijgt OFW voor het prestatieveld ‘Beschikbaarheid & Betaalbaarheid’.

Voor de negende keer
Aedes, branchevereniging van woningcorporaties, hield dit jaar voor de negende keer de benchmark. Aedes voert de benchmark uit samen met PwC, KWH en ABF. Ook de Woonbond, de VNG, het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Autoriteit voor woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) zijn betrokken bij de ontwikkeling en de resultaten van de benchmark.

De volledige resultaten van OFW en andere woningcorporaties zijn beschikbaar op de website van Aedes: benchmark.aedes.nl

Foto: © De DronterReporter

Event Warmte & Energie 2024

Deel dit bericht!

Tip de redactie!
Scan de code