Selecteer een pagina
Oost Flevoland Woondiensten

20 december 2023

OFW zet koers voor de toekomst met “Ik geef thuis in Dronten”

PERSBERICHT | Woningcorporatie Oost Flevoland Woondiensten (OFW) publiceert haar vernieuwde koers voor de periode 2024-2028 onder het motto “Ik geef thuis in Dronten.” OFW gaat de komende jaren actief aan de slag in Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant, waarbij de focus ligt op meer dan alleen de zorg voor goede woningen. Na het verstrijken van het huidige ondernemingsplan, kijkt OFW vooruit door te investeren in mensen, buurten en samenwerkingsverbanden. De aanpak omvat een luisterend oor zonder oordeel en het maximale te doen wat nodig en haalbaar is om een goed thuis te creëren voor huurders van OFW.

Noek Pouw (Directeur bestuurder OFW): “Als maatschappelijke organisatie dienen wij de Drontense samenleving. Dat doen we in de eerste plaats door te zorgen voor voldoende, passende en betaalbare huurwoningen voor iedereen die daarop in Dronten, tijdelijk of voor langere tijd, is aangewezen. Daar houdt onze ambitie niet op. Het is ons streven dat in Dronten iedereen thuis is. Een forse, maar wat ons betreft broodnodige en kansrijke ambitie. Uit onderzoek blijkt dat in 2020 40% van de huurders in Nederland zich niet volledig thuis voelde in de eigen woning. En, dat terwijl het thuis kunnen zijn, wat ons betreft behoort tot de basis. Zeker in deze tijd, waarin we voor flinke opgaven staan. Zoals het woningtekort, flinke prijsstijgingen, personeelstekorten en de veranderende bevolkingssamenstelling. Zo zal een steeds groter deel van onze (nieuwe) huurders aangewezen zijn op aanvullende zorg- of welzijnsvoorzieningen en is er een deel dat het door allerlei redenen zelf moeilijk redt in de maatschappij. Juist voor hen willen wij een stap vooruit doen. De samenwerking hierin vinden met onze partners, want thuis zijn geeft een gevoel van veiligheid, stabiliteit en continuïteit. Thuis verbindt ons met de gemeenschap en het is de plek vanuit waar we betrokken zijn met onze buurt. Een fijn thuis is voorwaarde om rust en ruimte te ervaren om te kunnen groeien en (terug) te geven aan de gemeenschap.”

Goed contact is de sleutel
“Om onze visie en ambitie te realiseren, is goed contact met onze (toekomstige) huurders cruciaal”, aldus Nathalie Crone (manager Klant bij OFW). “Dit is de enige manier om erachter te komen wat voor hen van belang is. We weten daarbij dat we niet alles voor iedereen kunnen doen of alle problemen kunnen oplossen. Zeker niet alleen en meteen, maar we kijken graag vanuit: wat kan wel?”. Net als dat OFW elke paar jaar al haar woningen bezoekt, wil OFW ook alle huurders om de zoveel tijd zien of spreken. “Daar willen we op allerlei manieren de komende jaren beter in worden. We willen huurders beter leren kennen. De wijk in. Met ze in gesprek. Onderzoeken, luisteren, vertalen en samenbrengen en daarmee het goede doen voor hen én voor Dronten”.

Een plan om te doen
Bij OFW geloven medewerkers erin dat doen krachtiger is dan (alleen) denken. OFW blijft zich de komende jaren inzetten voor het onderhouden en verbeteren van woningen en nieuwbouw. De modernisering van ruim 400 woningen staat in de steigers, net als de nieuwbouw van honderden woningen. Daarnaast werkt OFW programmatisch aan de energietransitie, klimaatadaptatie en comfortverhoging (keuken/badkamer/toiletrenovaties). Het nieuwe koersplan voegt daar vooral iets aan toe over “hoe” de medewerkers van OFW hun werk willen doen.

Pilaren van de OFW-koers
“We zijn een club van doeners. Luisteren en denken is er bij ons op gericht om aan de slag te gaan, voor onze huurders en onze gemeente”, aldus Noek Pouw. Dit doet OFW de komende vijf jaar langs 4 strategische lijnen, de “pilaren” van haar koers:

  1. zorg voor goede woningen: voldoende en passende woningen van duurzame kwaliteit.
  2. bijdragen aan een fijne buurt: prettig (samen)wonen in een groene en gezonde woonomgeving.
  3. bevorderen van lokale verbondenheid: weten wat er speelt en samenkracht bevorden.
  4. het geven van persoonlijke aandacht: huurders écht helpen, zo nodig met maatwerk.

Meer lezen over de koers van OFW? Zie ‘Over OFW’ op www.ofw.nl.

Foto: © De DronterReporter

Event Warmte & Energie 2024

Deel dit bericht!

Tip de redactie!
Scan de code