Selecteer een pagina
Groen licht voor Kindcentrum Dronten

20 juli 2023

Omwonenden uiten grote zorgen over plannen kindcentrum op locatie Aan Boord

PERSBERICHT | Gemeente Dronten is van plan om op de huidige locatie van basisschool Aan Boord een kindcentrum te bouwen waar vijf basisscholen en twee kinderopvangorganisaties samen moeten komen in één gebouw. Omwonenden hebben grote zorgen over deze plannen. Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten ontvangt een brief van de omwonenden die het niet met de plannen van de gemeente Dronten eens zijn. Tevens zijn er 85 handtekeningen verzameld van omwonenden die de brief ondersteunen.

Hieronder een samenvatting van wat er momenteel speelt:

Omwonenden hebben niet kunnen participeren over de locatie
De omwonenden van Aan Boord hebben van de gemeente een brief gekregen over de huisvesting van de scholen in Dronten Centrum. In deze brief wordt geschetst dat er vijf scholen en twee kinderopvangorganisaties samen gaan op één locatie en dat de meest geschikte locatie de huidige locatie van Aan Boord zou zijn. Dit alles zonder dat wij als omwonenden bij dit besluit zijn betrokken! Vervolgens worden de bewoners gevraagd te participeren over dit te bouwen kindcentrum, omdat wij de buurt het beste kennen.

Omwonenden voelen zich door de gemeente voorgelogen.
Op de informatie avond van 11 juli jl. wordt er verteld dat er nog geen concrete plannen klaarliggen en dat de gemeente nog niet weet wat ze gaan doen met de vrij te komen stukken grond. Uit de onderzoeksrapporten, die we achteraf krijgen, blijkt echter het tegendeel en blijkt zelfs dat de gemeente expliciet aan het onderzoeksbureau heeft gevraagd hoeveel geld de vrij te komen stukken grond op kunnen leveren.
Tevens worden cijfers over onder andere de leerlingaantallen, circa 560, veel gunstiger voorgespiegeld dan ze in werkelijkheid zijn. In het integraal huisvestingsplan van de gemeente Dronten uit september 2022 is terug te vinden dat de scholen tegen 2030 gezamenlijk zo’n 713 leerlingen zullen huisvesten. Als omwonenden voelen we ons door de gemeente voorgelogen.

De locatie, infrastructuur en omsluiting is niet veilig voor zoveel leerlingen op deze locatie.
Op dit moment zitten er zo’n 181 leerlingen op basisschool Aan Boord en nu al leidt dit geregeld tot chaotische en onveilige verkeerssituaties. Als de gemeente deze plannen door zou zetten dan zitten we over een paar jaar met een 4-voud aan auto’s. De infrastructuur en de ruimte in de wijk is totaal niet toegespitst en ook niet aan te passen aan zo’n groot aantal auto’s waardoor de gevolgen catastrofaal uit zullen pakken. Veilig naar school kunnen fietsen of lopen is dan uitgesloten.

Namens de omwonenden van aan Boord:
De Werfstraat, de Lijzijde, de Zate, het Noorderlicht, de Wolken en de andere straten in de directe omgeving van Aan Boord.

> Klik hier voor de brief

Foto: © De DronterReporter

Event Warmte & Energie 2024

Deel dit bericht!

Tip de redactie!
Scan de code