Selecteer een pagina
Prestatieafspraken OFW, HBV en gemeente Dronten

20 december 2022

Prestatieafspraken OFW, HBV en gemeente Dronten: een tussenjaar met inzet op samenwerken

PERSBERICHT | Een nieuwe Woonvisie, 60 nieuwbouwwoningen realiseren, waaronder 30 flexwoningen en procesafspraken rondom wijkgerichte samenwerking. Deze week tekenden de bestuurders van Oost Flevoland Woondiensten (OFW), gemeente Dronten en de Huurders Belangen Vereniging (HBV) de prestatieafspraken tussen hen voor 2023.

Gemeente Dronten maakt in 2023 een keuze over de groeiopgave en werkt daarnaast aan een Woonvisie en een Integrale visie op de Leefomgeving. OFW vernieuwt in 2023 haar Ondernemingsplan. Het jaar 2023 wordt dan ook door de drie partijen als een ‘tussenjaar’ gezien, waarin de samenwerking verder wordt vormgegeven en waarin weer wordt toegewerkt naar meerjarenafspraken.

Dit neemt niet weg dat er in de prestatieafspraken een aantal belangrijke afspraken is gemaakt tussen de partijen die moeten bijdragen aan goed wonen in de gemeente. De prestatieafspraken zijn dit jaar gegroepeerd rond drie thema’s:

  1. De groeiende en veranderende vraag naar sociale huurwoningen, waarmee wordt ingezet op een groei van de betaalbare woningvoorraad;
  2. Een toekomstbestendige, duurzame en betaalbare sociale woningvoorraad, waarmee in 2023 gezamenlijk het plan wordt voorbereid voor de verduurzaming van honderden huurwoningen in komende jaren;
  3. Leefbare en veilige kernen, buurten en wijken, waarbij partijen inzetten op een betere samenwerking gericht op veerkrachtige wijken en buurten.

Dit zijn actuele thema’s die de komende jaren de agenda bepalen en die, los van of parallel aan, de discussie over de toekomst van Dronten aandacht vragen. Het streven is om het komende jaar in de gewenste lijn (meerjarig, opgave- en doelgericht, integraal en meetbaar) verder te werken aan deze opgaven, zodat bij de volgende prestatieafspraken, er ook op de inhoud toekomstgericht een verdere slag wordt geslagen.

Foto: © Gemeente Dronten

Event Warmte & Energie 2024

Deel dit bericht!

Tip de redactie!
Scan de code