Selecteer een pagina
Prestatieafspraken OFW, HBV en gemeente Dronten

9 december 2023

Prestatieafspraken OFW, HBV en gemeente Dronten

PERSBERICHT | Samen optrekken bij de groei van Dronten, het verder verduurzamen van woningen, het verkorten van de wachttijden en het bevorderen van goed en fijn samen wonen. Een greep uit de prestatieafspraken voor 2024 die de bestuurders van Oost Flevoland Woondiensten (OFW), gemeente Dronten en de Huurders Belangen Vereniging (HBV) deze week tekenden.

Met deze afspraken willen partijen gezamenlijk en in goed overleg bijdragen aan de kern van de zaak: prettig wonen en samenleven in de gemeente Dronten, nu en in de toekomst. De prestatieafspraken zijn gegroepeerd rond drie thema’s:

  1. De groeiende en veranderende vraag naar sociale huurwoningen, waarmee wordt ingezet op onder andere een groei van de betaalbare woningvoorraad, het in kaart brengen van de toekomstige vraag van de verschillende doelgroepen (ouderen, starters, studenten), een aanpak voor woonfraude en doorstroming van senioren;
  2. Een toekomstbestendige, duurzame en betaalbare sociale woningvoorraad, waarmee in 2024 wordt gekeken naar meer circulariteit en biodiversiteit in woningbouw en woonomgeving;
  3. Leefbare en veilige kernen, buurten en wijken, waarbij partijen inzetten op een betere samenwerking gericht op veerkrachtige wijken en buurten.

De afspraken zijn nu voor één jaar gemaakt. De gemeente Dronten werkt aan een nieuw Woonperspectief. Hierin wordt verwoord hoe Dronten zich als woongemeente wil ontwikkelen. Eind 2023 is deze ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. In 2024 wordt het perspectief verder uitgewerkt in doelen, strategieën en maatregelen. Op basis hiervan wordt in 2024 weer toegewerkt naar meerjarenafspraken tussen gemeente, OFW en HBV.

Foto: © Fotostudio Wierd

Event Warmte & Energie 2024

Deel dit bericht!

Tip de redactie!
Scan de code