Selecteer een pagina
Stakeholdersbijeenkomst OFW: samen voor een nog mooier Dronten

4 maart 2023

Stakeholdersbijeenkomst OFW: samen voor een nog mooier Dronten

PERSBERICHT | Samenkracht, dat is waar de stakeholdersbijeenkomst van Oost Flevoland Woondiensten (OFW) donderdag 23 februari om ging. Door middel van een fietstour door Dronten nam OFW haar partners uit het maatschappelijk middenveld mee in haar uitdagingen en voorgenomen koers. Een koers om ervoor te zorgen dat Dronten een fijne plek blijft, waar het goed wonen is voor iedereen en waar men de toekomst met vertrouwen tegemoet kan gaan. Daar heeft OFW haar partners bij nodig. Met elkaar opgave- en resultaatgericht werken aan een nog mooier Dronten.

Net als de afgelopen jaren, gaat OFW in haar voorgenomen koers ook voor goed en betaalbaar wonen. “We moderniseren honderden woningen en verdubbelen onze investeringen in nieuwbouw. Wat we hierin anders willen doen, is dat het voor ons niet ophoudt bij een goede woning alleen. We willen dat mensen echt thuis kunnen zijn in hun woning en buurt. Zich bij hun buurt betrokken voelen en, zo mogelijk, eraan bijdragen. We zien dat onze doelgroep verandert. Er is écht aandacht nodig voor hun zorgen, noden en wensen om te zorgen dat onze huurders in Dronten hun thuis kunnen blijven vinden. Dat kan alleen door écht in contact te zijn met bewoners en met onze partners te werken vanuit wat nodig is. We moeten een stap naar voren doen, elkaar ontmoeten en kijken wat er wél kan, samenkracht noem wij dat.”, trapte Noek Pouw (directeur bestuurder OFW) de bijeenkomst af in De Meerpaal in Dronten.

Kleine dingen die de samenwerking helpen
Na deze opening, stapten de stakeholders op de fiets om een ronde door Dronten te fietsen. Op drie locaties werd gestopt waar medewerkers van OFW een casus presenteerden waarin de voorgenomen koers van OFW was meegenomen:

  • De modernisering van 440 woningen, waarvoor OFW haar ambitie op duurzaamheid verbreed naar circulair en natuurinclusief. OFW wil haar huurders en partners meer betrekken bij de plannen. Ervaringsdeskundige en tevens voorzitter van de Huurders Belangen Vereniging (HBV) Claudia van Loveren: “Luisteren naar de wensen van bewoners is heel belangrijk om te weten wat voor hen een thuis is en wat zij belangrijk vinden in een woning (bijvoorbeeld rond modernisering). En, communiceer in de taal van de bewoner!”
  • Wonen en zorg is een opgave waar we gezamenlijk in Dronten echt mee aan de slag moeten. Er wordt ingezet op zo lang mogelijk thuis wonen. Technologie kan hierbij helpen. “Hoe kunnen we dit samen oppakken, zodat er voor iedereen een thuis gerealiseerd kan worden?” Daniëlle Harkes initiatiefnemer van het platform ZorgSaamWonen: “Om prettig te kunnen blijven wonen in Dronten heb je alle betrokkenen nodig hebt. Er is geen organisatie die dit in zijn eentje kan. Wonen, welzijn en zorg moet je samen oppakken, zeker ook met de ouderen
    zelf. Dus zoek elkaar op, maak afspraken en ga aan de slag. Op het platform ZorgSaamWonen vind je heel veel goede voorbeelden uit het land. Doe er je voordeel mee.”
  • Leefbare en inclusieve wijken, samen gaan voor een plus; het bieden van een thuis. “We zien dat fijn samenleven in sommige buurten onder druk staat.” OFW wil beter (in)zicht krijgen op buurten en haar bewoners om te zorgen dat zoveel mogelijk huurders zich thuis voelen en betrokken zijn bij hun buurt. “Zo vergroten we de zelf- én samenredzaamheid.”

De aanwezige stakeholders vonden het met elkaar in gesprek gaan over deze thema’s heel waardevol. Hierin komen de kleine dingen naar voren die de samenwerking helpen.

Het vervolg
Met deze stakeholdersbijeenkomst heeft OFW een ‘zaadje’ willen planten. Noek Pouw: “Het was fantastisch dat alle partijen er waren. We willen hier graag een vervolg aan geven om meer integraal samen te werken aan de samenleefopgaven van Dronten en gaan het initiatief niet uit de weg. Dit zodat de belofte die Dronten ooit voor pioniers was ook voor de Drontenaren van nu en straks zal blijven.” Voorzitter Janita Tabak van de Raad van Commissarissen van OFW voegde hieraan toe: “We hebben allemaal wat te doen. Doe het samen en denk niet in je eigen plan. We doen het voor Dronten!”

Koersplan OFW
OFW werkt de komende periode verder aan haar koersplan dat in de loop van dit jaar wordt vastgesteld.

Foto: © Oost Flevoland Woondiensten

Event Warmte & Energie 2024

Deel dit bericht!

Tip de redactie!
Scan de code