Selecteer een pagina
Stichting Windfondsen Dronten van start

25 april 2023

Stichting Windfondsen Dronten van start

PERSBERICHT | Op 19 april 2023 was de formele start van de Stichting Windfondsen Dronten. De Stichting zal het geld beheren dat de windparken in de gemeente Dronten jaarlijks beschikbaar stellen aan inwoners voor projecten in en rond de kernen en in het buitengebied.

Uit elke dorpskern is er een vertegenwoordiger gevonden om zitting te nemen in het bestuur. De benoemde bestuursleden zijn: Rolande Kempenaar (Biddinghuizen, secretaris), Lars Kramer (Dronten, penningmeester), Esmée Kranenburg (Swifterbant, bestuurslid), Janetta de Graaf (Ketelhaven, bestuurslid) en René van Delden (externe voorzitter).

Inwoners profiteren mee van nieuwe windparken
Wethouder Lazise Hillebregt legt uit: “De Stichting beheert straks twee fondsen: die van Windplanblauw en die van Windplan Groen. Zodra alle nieuwe turbines er staan, storten de eigenaren elk jaar een deel van de opbrengst van de windenergie in deze fondsen. Het geld is bedoeld voor projecten die de dorpen beter maken. Inwoners kunnen hier straks zelf ideeën voor aandragen.” Dat inwoners het geld zelf gaan beheren is redelijk uniek. Vaak worden dergelijke fondsen ondergebracht bij de gemeente en in de vorm van subsidies beschikbaar gesteld voor projecten. In de gemeente Dronten hebben inwoners samen met de gemeente en de windparken zelf een plan gemaakt voor het beheer en de besteding van het geld. In dat plan is vastgelegd dat er een Stichting komt die inwoners zelf gaan besturen , samen met een externe voorzitter. Het afgelopen jaar zijn de voorbereidingen getroffen voor het oprichten van de Stichting.

Voorbereiding uitvoering
In de tweede helft van 2023 zal Windplanblauw voor het eerst geld beschikbaar stellen. Het eerste geld van Windplan Groen komt in 2024. De komende maanden maakt het bestuur van de Stichting een website. Hierop is straks te vinden hoeveel geld er beschikbaar is per kern, hoe een aanvraag kan worden ingediend en wat de voorwaarden zijn. Het bestuur zal ook adviesraden instellen, die kunnen adviseren over aanvragen en willen helpen bij de promotie van de fondsen. De werving verloopt via de lokale media en de kanalen van Dorpsbelangen. Het bestuur is trots dat zij de windfondsen mogen beheren. Voorzitter René van Delden: “we zien uit naar de samenwerking met de inwoners en hopen dat zij met mooie initiatieven komen. Het gaat om veel geld elk jaar en er is ruimte voor zowel grote als kleine projecten. Ik raad inwoners dus aan om ons in de gaten te houden!”

Meer informatie volgt De Stichting zal via reguliere lokale mediakanalen bekend maken wanneer de website online is. Tot die tijd kunt u terecht op de site van de gemeente, daar is het beleidsplan te lezen met daarin onder meer de verdeling van het geld tussen de dorpskernen, hoe het geld beheerd wordt en waar het aan kan worden besteed.

Foto: © Gemeente Dronten

Event Warmte & Energie 2024

Deel dit bericht!

Tip de redactie!
Scan de code