Selecteer een pagina
Flevoland start eigen Hydrogen Valley

4 juli 2023

Flevoland start eigen Hydrogen Valley

PERSBERICHT | Een Flevolandse waterstofeconomie op poten te zetten, daar is 21 juni jl. het platform Flevoland Hydrogen Valley (FLHY) voor gelanceerd. Door bijna 70 aanwezige partijen werd het platform officieel geopend tijdens een bijeenkomst in de Maxima-centrale. Het doel is om samen de waterstofeconomie in Flevoland te laten groeien en bloeien. Met het koppelen van aanbieders en afnemers van waterstof ontstaat er nieuwe bedrijvigheid én vermindert het gebruik van fossiele brandstoffen in Flevoland.

Duurzame economie
Gedeputeerde Jop Fackeldey: “Waterstof kan als energiedrager helpen om de energietransitie verder te brengen. Het grote voordeel is dat we onze eigen opgewekte duurzame energie hebben uit wind en zon. Maar op momenten dat we teveel produceren, kunnen we die energie opslaan in waterstof, zodat we het later alsnog kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld voor onze landbouwvoertuigen, vliegtuigen, binnenvaartschepen en transporttrucks. Flevoland kan door haar centrale ligging hier een belangrijke rol in spelen.”

Gedeputeerde Jan-Nico Appelman: “Onze ondernemers komen nu al met plannen voor waterstoffabrieken of voor het toepassen van waterstof in hun bedrijf. Terwijl er op dit moment nog bijna geen waterstof beschikbaar is in Flevoland. Dat tekent het Flevolandse ondernemerschap: kansen zien in nieuwe ontwikkelingen. En ik hoop dat dit enthousiasme ook aanstekelijk werkt voor bedrijven van buiten Flevoland om hier met hun waterstofplannen aan de slag te gaan. Het Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF) en de ontwikkelingsmaatschappij Horizon kunnen hier ook heel goed bij helpen.” Na de zomer organiseert Horizon clustertafels om met groepen van ondernemingen gezamenlijk innovatieprojecten rondom het thema waterstof op te zetten.

Waterstof
In Flevoland hebben we weinig industrie die heel veel energie gebruikt. Maar we hebben wel veel landbouwvoertuigen, die op waterstof zouden kunnen werken, veel transportbedrijven, schepen, een vliegveld én een grote elektriciteitscentrale: de Maxima-centrale in Lelystad. De Maxima-centrale wordt op dit moment al omgebouwd om ook op waterstof te kunnen draaien. En we hebben heel veel windmolens en zonnepanelen waarvan de stroom gebruikt kan worden om op daarvoor gunstige momenten waterstof te maken. Daarom denken wij dat het inzetten op waterstof een belangrijk ontwikkeling is om te stoppen met fossiele brandstoffen en klimaatdoelen te behalen. En het kan ook helpen om onze ondernemers met nieuwe, innovatieve en vooral duurzame ideeën te komen en te realiseren. Zo ontstaat er in Flevoland een echte waterstofeconomie, waardoor er ook weer nieuwe bedrijven kunnen worden aangetrokken. Cruciaal is daarbij is dat we als Flevoland ook aangesloten worden op het landelijk waterstofnetwerk dat momenteel wordt aangelegd.

Meer informatie over FLHY vindt u op www.flhy.nl.

Foto: © Fotostudio Wierd

Event Warmte & Energie 2024

Deel dit bericht!

Tip de redactie!
Scan de code