Selecteer een pagina
Mooie samenwerking SwifterwinT en Staatsbosbeheer voor Swifterbos

4 september 2023

Mooie samenwerking SwifterwinT en Staatsbosbeheer voor Swifterbos

PERSBERICHT | Een bijzondere deal tussen Staatsbosbeheer en SwifterwinT, over watercompensatie in het Swifterbos van Swifterbant, is vrijdag 1 september beklonken met het ondertekenen van een overeenkomst. Naast dat SwifterwinT werkzaamheden in het bos heeft uitgevoerd zoals o.a. het verbreden van de tochten en plaatsen dan stuwen, zal SwifterwinT ook het onderhoud ervan voor de komende 25 jaar financieren. De uitgevoerde werkzaamheden ten behoeve van de waterhuishouding in het Swifterbos zijn nu opgeleverd. Ter gelegenheid hiervan is door SwifterwinT een bankje geschonken voor de gebruikers van het Swifterbos. Dit project is een goed voorbeeld hoe verschillende opgaven van verschillende partijen slim gecombineerd kunnen worden.

Verbetering waterhuishouding
De hoofdsloten van het bos zijn door de jaren heen gedeeltelijk door slib ondieper geworden. De aanwezige duikers waren bij aanleg vaak te lang waardoor de waterafvoer werd belemmerd. Weersextremen in de zomer en in de winter zullen vaker voorkomen door de klimaatveranderingen. Het is dan ook zaak dat we anders naar de waterhuishouding gaan kijken. Waar we gewend zijn om water zo snel mogelijk af te voeren, is het nu noodzakelijk om in droge perioden (zomers) het water langer vast te houden. De oplossing is natuurvriendelijk aangepakt door het waterbergend vermogen van het gebied te vergroten. Het talud van de waterlopen in het bos is aan één kant minder steil gemaakt en waar dat kon is de bodem van de tocht breder gemaakt. Op de kopse kanten, bij de Rivierduintocht, zijn vier in hoogte verstelbare, onderhoudsarme stuwen geplaatst. In de winter staan deze laag, zodat overtollig regenwater via de sloten kan worden afgevoerd. In het voorjaar, richting de zomer worden de stuwen omhoog gedraaid zodat de regen die dan valt, in het Swifterbos blijft.

Natuurvriendelijke oplossing
Verder is er een paaikom met natuurlijkvriendelijke oevers aangelegd en zijn er wilgen geplant voor de bever. De duiker naar de Rivierduintocht is korter gemaakt wat ervoor zorgt dat de bever er goed kan leven. De meer geleidelijke overgangen van water naar land hebben een positief effect op de ontwikkeling van de oevervegetatie en daarmee op de biodiversiteit. De effecten op de waterhuishouding en daarmee de vitaliteit van het bos zullen worden gevolgd met behulp van drie peilbuizen.

Compensatie
SwifterwinT heeft 37 windmolens op land ontwikkeld. Ten behoeve van de realisatie zijn kraanopstelplaatsen, funderingen, wegen en een onderstation gerealiseerd. Deze ontwikkelingen hadden een toename van verhard oppervlak tot gevolg. Door verharding stroomt hemelwater sneller af, wat gevolgen heeft voor de waterhuishouding in de omgeving. Om die reden is SwifterwinT vanuit de vergunning verplicht watercompensatie te realiseren voor de verhardingstoename. Een deel van de watercompensatie is in het Swifterbos gerealiseerd, door de bestaande waterlopen te verbreden. De grond die daarbij vrijkwam is deels gebruikt voor het ophogen van wandelpaden en het andere deel is verwerkt in een lagergelegen deel van het bos. Daar had – door de Iepenziekte – houtkap plaatsgevonden. Door grond op de stobben te plaatsen, verrotten de stobben en kunnen er later weer bomen worden geplant.

Klik hier voor een flyer gemaakt door SwifterwinT over de ecologische kant van de compensatie door SwifterwinT

Foto: © Staatsbosbeheer – V.l.n.r.: Stephan de Clerck (operationeel directeur SwifterwinT) en Gerard van Breemen (Staatsbosbeheer).

Event Warmte & Energie 2024

Deel dit bericht!

Tip de redactie!
Scan de code