Selecteer een pagina
Acht Koninklijke onderscheidingen in Gemeente Dronten

1 mei 2023

Acht Koninklijke onderscheidingen in Gemeente Dronten

PERSBERICHT | Op woensdag 26 april 2023 vindt de Lintjesregen plaats in het gemeentehuis van Dronten. In twee groepen reikt burgemeester Jean Paul Gebben ’s morgens acht Koninklijke onderscheidingen uit.

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd om de hier onder genoemde acht inwoners van de gemeente Dronten een onderscheiding toe te kennen in de Orde van Oranje-Nassau voor hun (bestuurlijke) vrijwilligersactiviteiten in het verleden en in het nu.

Mw. Britta van Diepen, Dronten
LID in de Orde van Oranje-Nassau voor haar verdiensten op het terrein van het religieus leven:

 • Oprichtster van /coördinator binnen /drijvende kracht achter de Interkerkelijke Kinderclub, wekelijks op de vrijdagavond vanaf 1990.

Mw. Tonnie Scholtens-Broekhuizen, Dronten
LID in de Orde van Oranje-Nassau voor haar verdiensten op het terrein van o.a. ouderenwelzijn, muziek en religieus leven:

 • Div. vrijwilligerstaken binnen de Protestantse gemeente Dronten
 • Vrijwilligster bij diverse lokale sportactiviteiten en maatschappelijke evenementen
 • Mantelzorger
 • Vrijwillig bewegingstherapeute
 • Lid activiteitencommissie en vicevoorzitter zangkoor ‘Vergaard uit alle streken’

Mw. Ien Jonker-Bakker, Dronten
LID in de Orde van Oranje-Nassau voor haar verdiensten op het terrein van ouderenwelzijn en armoedebestrijding:

 • Vrijwilligster bij de Stichting Voedselbank Dronten
 • Vrijwilligster bij De Zonnebloem, afdeling Dronten

Dhr. Harry Vahl, Dronten
RIDDER in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn verdiensten op het terrein van religieus leven, sport, muziek en veterinair specialist op het gebied van pluimveevoeding (internationaal):

 • Vrijwilliger/presentator bij de VLOD (Ver. Lokale Omroep Dronten)
 • Vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Dronten (o.a. voorzitter kerkenraad, voorzitter zendingscommissie, voorzitter Taakgroep Eredienst)
 • Voorzitter Gospelgroep Crossfire
 • Vrijwilliger groenploeg Algemene Tennisvereniging Dronten (ATC)
 • Vrijwilliger bij Commissie Kroonbede Dronten
 • Secretaris van de Poultry Veterinary Study Group van de Europese Unie

Dhr. Dooitze Zwart, Swifterbant
LID in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn verdiensten op het terrein van religieus leven en materieel erfgoed:

 • Vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Swifterbant
 • Penningmeester bij de Oude Trekker-en Motorenvereniging Flevoland (OTMV)

Mw. Riek Zwart-Gerlofsma, Swifterbant
LID in de Orde van Oranje-Nassau voor haar verdiensten op het terrein van religieus leven en heemkunde:

 • Vrijwilliger binnen de Protestantse Gemeente Swifterbant
 • Vrijwilliger (interviewer en bestuurslid) bij de Stichting Geschiedschrijving in de gemeente Dronten

Dhr. Siebe de Graaf, Almere (tot eind 2022 inwoner van Dronten)
LID in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn verdiensten op het terrein van volksvertegenwoordiging, politiek en religieus leven:

 • Bestuurslid van de Algemene Vergadering Waterschap Zuiderzeeland
 • Bestuurslid van de Rekenkamercommissie Waterschap Zuiderzeeland
 • Bestuurslid, penningmeester, voorzitter a.i. ChristenUnie afd. Dronten en afgevaardigde in het provinciaal bestuur
 • Vrijwilliger binnen de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Dronten-Zuid (voorzitter kerkenraad, voorzitter van de bestuurlijke en pastorale kerkenraad en ouderling)

Dhr. Albert Bleijenberg, Dronten
LID in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn verdiensten op het terrein van sport (voetbal en schaatssport) en politiek:

 • Vrijwilliger bij diverse bouwactiviteiten op het Burgemeester Dekker sportcomplex
 • Bestuursfuncties binnen voetbalvereniging ASV Dronten als jeugdvoorzitter, voorzitter van de supportersvereniging, lid van de commissie Vorming & Bestuur
 • Voorzitter IJsclub Dronten
 • Commissielid Groen Links afdeling Dronten
 • Lid Gemeenteraad fractie GroenLinks

Acht Koninklijke onderscheidingen in Gemeente Dronten
Van links naar rechts Tonnie Scholtens-Broekhuizen, Ien Jonker-Bakker, Harry Vahl en Britta van Diepen

Acht Koninklijke onderscheidingen in Gemeente Dronten
Van links naar rechts Siebe de Graaf, Riek Zwart-Gerlofs, Dooitze Zwart, Albert Bleijenber en burgemeester Gebben

Foto’s: © Gemeente Dronten

Event Warmte & Energie 2024

Deel dit bericht!

Tip de redactie!
Scan de code