Selecteer een pagina
Gemeente Dronten

17 januari 2024

Leefbaar Dronten ontstemd over plannen Defensie

PERSBERICHT | Bij Leefbaar Dronten zijn de plannen van Defensie, waarbij Dronten in beeld is voor een legercomplex en een munitiedepot, niet goed gevallen. Voor de zoveelste keer wordt een beroep gedaan op de meest vruchtbare landbouwgrond in Nederland. Mede door deze vruchtbare grond lopen onze boeren voorop met innovaties. De afgelopen jaren is er in Flevoland en in Dronten al veel grond afgestaan.

Kijk naar de infrastructuur voor de N307 en de spoorlijn, windmolens en woningbouw. Daar komt bij dat het stikstofdossier nog steeds niet is afgerond (dit raakt ook boeren in onze omgeving) en voor de PAS-melders is ook nog geen oplossing voorhanden. Er zijn plannen voor een Lelylijn en er komt een behoorlijke woningbouwopgave bij, ook voor Dronten. Dronten wil groeien naar 60.000 inwoners in 2050 met behoud van de specifieke eigenschappen van onze gemeente: het dorpse karakter, ruimte en groen.

De leefbaarheid van onze gemeente komt in het geding. Het moet voor onze inwoners aantrekkelijk blijven om in onze gemeente te boeren, wonen, leven, sporten en ondernemen. Hier komt nog bij dat wij in het waarmaken van onze eigen ambities als gemeente geen nodeloze risico’s op vertraging willen inbouwen met nog een ruimteclaim.

Leefbaar Dronten zal dit dossier op de voet volgen en desnoods met een eigen zienswijze komen. Het kan niet de bedoeling zijn dat onze boeren op de meest vruchtbare landbouwgrond van Nederland wederom de dupe zijn.

Foto: © Google Maps

Event Warmte & Energie 2024

Deel dit bericht!

Tip de redactie!
Scan de code