Selecteer een pagina
Nieuwe Subsidieregeling gemeente Dronten

10 december 2023

Nieuwe Subsidieregeling gemeente Dronten

PERSBERICHT | Voor het verstrekken van subsidies heeft het college van Dronten de Subsidieregeling 2024 vastgesteld. In de Subsidieregeling 2024 is geregeld hoe organisaties voor het jaar 2024 een subsidie kunnen aanvragen en welke regels er dan gelden. Voor diverse onderwerpen zijn ook de beschikbare middelen vastgelegd en de maximale subsidiebedragen.

Doelen en effecten van subsidies
De subsidieregeling is voor het jaar 2024 anders dan eerdere jaren. In het verleden werd bij de beschikbare middelen nog wel eens de naam van een organisatie genoemd die de subsidie kon aanvragen. Dat is voor 2024 niet meer zo. Het college vindt het belangrijker dat is vastgelegd welke doelen en effecten de gemeente met de subsidies wil bereiken. Als een organisatie subsidie aanvraagt, dan horen de doelen en effecten van de subsidie centraal te staan en niet de naam van de organisatie.

Beperkt beschikbare hulpbron
Het college ziet subsidies als een beperkt beschikbare hulpbron. Het toewijzen van deze hulpbron gebeurt in twee fasen. De eerste fase is het vastleggen van de maximale subsidies voor het jaar 2024 en van de beoogde doelen en effecten. In deze fase staat nog niet vast wie er welk deel van de hulpbron kan aanvragen. De tweede fase is het verstrekken van de hulpbron aan een subsidieontvanger. Hiervoor zijn regels vastgelegd in de Subsidieregeling 2024. Soms is een verdere verdeling van de subsidie vastgelegd, samen met de criteria voor de verdeling. Soms gaat het om de volgorde van ontvangst (wie het eerst komt, het eerst maalt). Maar altijd wordt er een afweging gemaakt met het oog op de doelen en de belangen die in een concrete situatie spelen.

Foto: © De DronterReporter

Event Warmte & Energie 2024

Deel dit bericht!

Tip de redactie!
Scan de code