Selecteer een pagina
OFWBezoekt: Thuisgevoel centraal in persoonlijke gesprekken

4 juni 2024

OFWBezoekt: Thuisgevoel centraal in persoonlijke gesprekken

PERSBERICHT | Onder de vlag van de nieuwe koers “Ik geef thuis in Dronten” heeft Oost Flevoland Woondiensten (OFW) een stap gezet om dichter bij haar huurders te komen. Zo’n 40 enthousiaste collega’s bezochten op woensdag 22 mei zo’n 60 huurders om met hen in gesprek te gaan over wat “thuis-zijn” voor hen betekent. De bezoeken stonden in het teken van luisteren, leren en verbinding maken, met als doel van huurders te horen hoe het met ze gaat, wat ze zelf kunnen doen en waar ze eventueel hulp bij nodig hebben.

Per 1 januari 2024 is OFW van start gegaan met haar vernieuwde koers voor 2024-2028, getiteld “Ik geef thuis in Dronten”. Als maatschappelijke organisatie zet OFW zich in om de Drontense samenleving te dienen door te zorgen voor voldoende, passende en betaalbare woningen. Echter, de ambitie van OFW reikt verder: het streven is dat iedereen in Dronten zich écht thuis voelt. “Van ons mag je meer verwachten dan alleen een goede en betaalbare woning,” zegt OFW-directeur bestuurder Noek Pouw. “Wij willen samen met onze huurders werken aan een thuisgevoel voor vandaag en morgen. Dit kan alleen als huurders ons vertellen hoe het met hen gaat, wat ze nodig hebben, en hoe wij hen eventueel kunnen ondersteunen.”

Betrokkenheid en inzicht door directe interactie
Tijdens de thuisbezoeken hebben OFW-medewerkers in tweetallen met minimaal drie huurders gesproken. Algemeen beeld dat opgehaald is, is dat huurders over het algemeen tevreden zijn met hun eigen plek. Ze vinden het met name belangrijk dat de woning goed is qua onderhoud, ruimte en past bij de eigen woonwensen. Daarnaast zijn de omgeving, het contact met de buren en je veilig kunnen voelen belangrijke voorwaarden om thuis te kunnen zijn. Noek Pouw: “We hebben met elkaar waardevolle ervaring opgedaan in het voeren van thuisgesprekken, waardoor we nu al een mooi inzicht hebben gekregen om in de toekomst beter in staat te zijn om als ‘thuismaker’ op te treden. In het najaar van 2024 voeren we nog een thuisgevoel-onderzoek uit onder al onze huurders, zodat we nog meer beeld krijgen bij wat er nodig is om écht thuis te kunnen zijn in Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen.”

Ruime belangstelling voor OFWBezoekt
OFW ontving meer dan 400 aanmeldingen van huurders voor OFWBezoekt. Noek Pouw: “Helaas kon niet aan alle aanmeldingen worden voldaan, maar de positieve respons toont aan dat er een grote behoefte is aan persoonlijke interactie tussen OFW-medewerkers en onze huurders. Het plan is om dit initiatief zeker vaker voort te zetten.”

Foto: © Oost Flevoland Woondiensten

Event Warmte & Energie 2024

Deel dit bericht!

Tip de redactie!
Scan de code