Selecteer een pagina
Resultaten FlevoMeer Bibliotheek 2022

2 maart 2023

Resultaten FlevoMeer Bibliotheek 2022

PERSBERICHT | Haal het beste uit jezelf én elkaar. Met dit motto zetten medewerkers van FlevoMeer Bibliotheek zich elke dag in voor inwoners van Flevoland.

Factsheet
Met veel plezier en trots presenteert FlevoMeer Bibliotheek de resultaten en cijfers van 2022. Zij ontving maar liefst 958.381 offline en online bezoekers en organiseerde 3.127 activiteiten waaronder educatieve diensten op scholen en instellingen. Het totaal ledenaantal van 63.939 daalde licht ten opzichte van 2021, met 16.936 volwassen leden en maar liefst 47.003 jeugdleden zijn wij trots op dit resultaat over het afgelopen jaar. 1.158.181 uitleningen, zowel papieren als digitale boeken, laten zien dat de klant van lezen houdt. Steeds meer mensen vinden de weg naar Huis voor Taal in de bibliotheek om basisvaardigheden te leren, maar liefst 962 namen deel aan de lessen met behulp van 358 vrijwilligers.
272.001 klanten maken gebruik van de online community via de website, nieuwsbrieven en de biebapp.

Maatschappelijke opgaven
We bevinden ons in een wereld die continu verandert. Een deel van onze inwoners vindt het lastig om aangehaakt te blijven doordat ze in een steeds ingewikkelder samenleving niet meer zelfstandig kunnen functioneren. De relevantie van onze dienstverlening neemt door alle maatschappelijke ontwikkelingen alleen maar toe. FlevoMeer Bibliotheek heeft een belangrijke rol als het gaat om het scheppen van voorwaarden voor vaardige en zelfstandige inwoners die mee kunnen doen. De samenwerking met het Onderwijs is een belangrijk speerpunt voor FlevoMeer Bibliotheek. Vanuit kennis en expertise ondersteunen medewerkers het onderwijs.

In 2022 heeft FlevoMeer Bibliotheek, samen met partners, inwoners, medewerkers en vrijwilligers, alles op alles gezet om bij te dragen aan een geïnspireerd, geïnformeerd, betrokken en vaardig Flevoland. Alle projecten en activiteiten stonden in het teken van onze maatschappelijke opgaven; De geletterde samenleving, Participatie in de informatiesamenleving, Een leven lang ontwikkelen en Dé Plek. FlevoMeer Bibliotheek is Dé Plek voor iedereen.

> Bekijk hier de factsheet

Foto: © FlevoMeer Bibliotheek

Event Warmte & Energie 2024

Deel dit bericht!

Tip de redactie!
Scan de code