Selecteer een pagina
Werkatelier en loting Dronter Toekomstberaad

9 februari 2024

Werkatelier en loting Dronter Toekomstberaad

PERSBERICHT | Gemeente Dronten maakt in 2024 een Toekomstvisie Dronten 2050. Op donderdag 8 februari werd het tweede Werkatelier georganiseerd met ongeveer 80 vertegenwoordigers van organisaties, verenigingen, instellingen en het bedrijfsleven uit de hele gemeente. Tijdens het eerste Werkatelier op 18 januari werd al uitgebreid gesproken over diverse thema’s, ambities en maatschappelijke effecten.

Nu was het tijd voor verdieping op de ‘opbrengst’ van de vorige keer, dilemma’s en keuzes en de beantwoording van nog openstaande vragen. Er werden toekomstbeelden gemaakt over onder andere de economische kracht van Dronten, de invloed van de digitale wereld op onze samenleving en de toekomst van de landbouw. Behalve dat er hard gewerkt werd, was het ook een prachtig netwerkevenement waar goede gesprekken werden gevoerd.

Wethouder Siert Jan Lap sloot de tweede dag af: “In een tijd van snelle veranderingen is het goed om elkaar hier te ontmoeten en met elkaar denken over de toekomst, de maatschappelijke effecten en de ontwikkelingen die daarvoor nodig zijn in onze gemeente. Ik wil u bijzonder bedanken dat u hier uw tijd in heeft willen steken. Wat u als professionals uit de hele gemeente samen heeft uitgedacht komt ten bate aan het Dronter Toekomstberaad”.

Loting Dronter Toekomstberaad
In totaal hebben 439 personen uit de hele gemeente Dronten zich aangemeld om deel te nemen aan het Dronter Toekomstberaad. Hieruit is een mooie representatieve loting gedaan door een onafhankelijk bureau. Zo’n 130 personen zijn benaderd om hun inschrijving definitief te bevestigen. Het Dronter Toekomstberaad gaat in zes bijeenkomsten tussen maart en juni aan de slag gaan met thema’s voor de ontwikkeling van een Toekomstvisie Dronten 2050. Meer informatie vindt u op www.dronten.nl/toekomst. Het advies dat het Dronter Toekomstberaad in het najaar uitbrengt aan de gemeenteraad is zwaarwegend voor toekomstige beslissingen in de gemeente.

Scholenproject
In de aanloop is ook de jongere jeugd van de gemeente al op grote schaal betrokken. Zo werd er met speciale lespakketten gewerkt in het basisonderwijs, en werd op het voortgezet onderwijs het Spel van de Toekomst gespeeld. Leerlingen van HAVO/VWO 2 en 3 van de Technasiumafdeling van het Almere College gaan met de input van alle deelnemende scholen aan de slag en komt met een advies namens de jeugd aan het Dronter Toekomstberaad.

Foto: © Gemeente Dronten

Event Warmte & Energie 2024

Deel dit bericht!

Tip de redactie!
Scan de code