Selecteer een pagina
Werkatelier Toekomstvisie Dronten 2050

19 januari 2024

Werkatelier Toekomstvisie Dronten 2050

PERSBERICHT | Gemeente Dronten maakt in 2024 een Toekomstvisie Dronten 2050. Hiervoor wordt over de volle breedte van de gemeente naar inbreng gevraagd. Op donderdag 18 januari was het de beurt aan het ‘maatschappelijk middenveld’. Zo’n 100 vertegenwoordigers van organisaties, verenigingen, instellingen en het bedrijfsleven kwamen samen om over heel diverse thema’s met elkaar van gedachten te wisselen. Wethouders Peter van Bergen en Siert Jan Lap openden de dag door een vraaggesprek met de dagvoorzitter over de ambities die Dronten heeft met de Toekomstvisie Dronten 2050.

Experts praten mee vanuit hun achtergrond
In groepen dachten de deelnemers na over de dromen en kansen voor 2050 en welke ambities we moeten hebben om die dromen waar te maken. Ter ondersteuning stonden er grote themaborden met een toelichting en afbeeldingen uit 2000, uit het heden en, ter inspiratie, een ‘gedroomd’ beeld van 2050. Er werd informatie verzameld over zaken die we nu al weten die belangrijk zijn voor de toekomst. In vrijwel alle groepen, ongeacht het onderwerp, kwam naar voren dat het belangrijk is dat mensen elkaar kennen en elkaar kunnen ontmoeten. Iedereen moet zich thuis kunnen voelen in gemeente Dronten. Als mensen zich verbonden voelen met elkaar en met hun dorp, zorgt dat voor een prettige samenleving waar mensen omkijken naar elkaar en naar hun omgeving.

Peter van Bergen en Siert Jan Lap, beide als wethouder betrokken in dit grootschalige project, kijken positief naar deze eerste dag van twee “Werkateliers”: “Wat fijn dat u allen het belang heeft gezien om hier vandaag aanwezig te zijn. Uw visie op de toekomst en uw inbreng hierover is straks erg belangrijk voor het Dronter Toekomstberaad”.

Dronter Toekomstberaad maakt Toekomstvisie Dronten 2050
Vanaf maart tot en met juni komt het Dronter Toekomstberaad bij elkaar. Hiervoor zijn 10.000 uitnodigingen verstuurd. Een uitnodiging is geen voorwaarde voor deelname. Elke inwoner vanaf 16 jaar die interesse heeft, mag zich aanmelden via www.dronten.nl/toekomst. Het Toekomstberaad van zo’n 100 inwoners, is een representatieve afspiegeling van de samenleving. Het Toekomstberaad komt zes keer bij elkaar tussen maart en juni. Meer informatie hierover vind je op de website van de gemeente.

Stem van de jeugd van grote betekenis
In de aanloop is de jongere jeugd van de gemeente al betrokken. Zo werd er met speciale lespakketten gewerkt in het basisonderwijs, en werd op het voortgezet onderwijs het Spel van de Toekomst gespeeld. Leerlingen van HAVO/VWO 2 en 3 van het Technasium gaan met de input van alle deelnemende scholen aan de slag en komt met een advies namens de jeugd aan het Dronter Toekomstberaad. Ook de opbrengsten van de twee werkateliers, er is er nog een op 8 februari, wordt geanalyseerd en als inbreng meegegeven aan het Dronter Toekomstberaad.

Event Warmte & Energie 2024

Deel dit bericht!

Tip de redactie!
Scan de code